OKTOBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G101 Uvod u geografiju

07.09.2023.

u 08:00h

0
G102 Matematička geografija

18.09.2023.

u 11:00h

0
G103 Geologija sa petrografijom

08.09.2023.

u 12:00h

0
G105 Кartografija

18.09.2023.

u 10:30h

Ivan Filipović
5
G106 Geološki resursi

08.09.2023.

u 12:00h

0
G107 Informatika

06.09.2023.

u 14:00h

11.09.2023.

u 14:00h

Milan Bašić
4
G108 Engleski jezik

12.09.2023.

u 10:00h

12.09.2023.

u 10:00h

Кatarina Milenković
1
G109 Кlimatologija

11.09.2023.

u 08:00h

Nataša Martić-Bursać
7
G110 Biogeografija

13.09.2023.

u 09:30h

Ranko Dragović
4
G111 Geografija stanovništva

20.09.2023.

u 11:45h

Selim Šaćirović
5
G112 Geografija zemljišta

14.09.2023.

u 08:00h

Mrđan Đokić
5
G113 Hidrologija

06.09.2023.

u 09:00h

Ljiljana Stričević
2
G114 Geomorfologija

15.09.2023.

u 08:00h

Mrđan Đokić
10
G115 Geografija naselja

08.09.2023.

u 08:00h

0
G116 Metodika nastave geografije

13.09.2023.

u 09:30h

Ranko Dragović
7
G117 Industrijska gegorafija

07.09.2023.

u 08:00h

Ninoslav Golubović
1
G118 Geografija Srbije I

11.09.2023.

u 09:00h

Ljiljana Stričević
5
G119 Regionalna geografija I

12.09.2023.

u 09:00h

Aleksandar Radivojević
5
G120 Тuristička geografija

19.09.2023.

u 10:00h

Marija Bratić
11
G121 Regionalna geografija II

13.09.2023.

u 09:00h

Aleksandar Radivojević
7
G122 Geografija Srbije II

18.09.2023.

u 09:00h

Ljiljana Stričević
7
G123 Metodika praktične nastave geografije

13.09.2023.

u 09:30h

Ranko Dragović
9
G124 Agrarna geografija

08.09.2023.

u 09:00h

Ninoslav Golubović
5
G137 Statistika

13.09.2023.

u 09:00h

19.09.2023.

u 09:00h

0
G139 Nacionalna hidrologija

06.09.2023.

u 09:00h

0
G140 Nacionalna istorija

13.09.2023.

u 16:00h

0
G141 Poslovna statistika

13.09.2023.

u 09:00h

19.09.2023.

u 09:00h

0