OKTOBAR II ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Septembarsko-oktobarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G109 Кlimatologija

07.10.2024.

u 14:00h

0
G110 Biogeografija

09.10.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
0
G112 Geografija zemljišta

10.10.2024.

u 08:00h

0
G113 Hidrologija

09.10.2024.

u 09:00h

0
G114 Geomorfologija

11.10.2024.

u 08:00h

Mrđan Đokić
0
G116 Metodika nastave geografije

09.10.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
0
G118 Geografija Srbije I

09.10.2024.

u 09:00h

0
G122 Geografija Srbije II

09.10.2024.

u 09:00h

0
G123 Metodika praktične nastave geografije

09.10.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
0
G139 Nacionalna hidrologija

09.10.2024.

u 09:00h

0