SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Januarski 2023/2024Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Septembarsko-oktobarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G101 Uvod u geografiju

10.09.2024.

u 09:00h

Ninoslav Golubović
0
G109 Кlimatologija

09.09.2024.

u 14:00h

0
G110 Biogeografija

11.09.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
0
G112 Geografija zemljišta

05.09.2024.

u 08:00h

0
G113 Hidrologija

26.08.2024.

u 09:00h

0
G114 Geomorfologija

06.09.2024.

u 08:00h

Mrđan Đokić
0
G116 Metodika nastave geografije

11.09.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
0
G118 Geografija Srbije I

28.08.2024.

u 09:00h

0
G122 Geografija Srbije II

04.09.2024.

u 09:00h

0
G123 Metodika praktične nastave geografije

11.09.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
0
G139 Nacionalna hidrologija

28.08.2024.

u 09:00h

0