SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Septembarsko-oktobarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G101 Uvod u geografiju

10.09.2024.

u 09:00h

Ninoslav Golubović
0
G102 Matematička geografija

09.09.2024.

u 10:30h

Ivan Filipović
0
G105 Кartografija

09.09.2024.

u 10:30h

Ivan Filipović
0
G109 Кlimatologija

09.09.2024.

u 14:00h

0
G110 Biogeografija

11.09.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
0
G111 Geografija stanovništva

26.08.2024.

u 08:30h

Ninoslav Golubović
0
G112 Geografija zemljišta

05.09.2024.

u 08:00h

0
G113 Hidrologija

26.08.2024.

u 09:00h

0
G114 Geomorfologija

06.09.2024.

u 08:00h

Mrđan Đokić
0
G115 Geografija naselja

27.08.2024.

u 08:00h

Ninoslav Golubović
0
G116 Metodika nastave geografije

11.09.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
0
G117 Industrijska gegorafija

26.08.2024.

u 08:00h

Ninoslav Golubović
0
G118 Geografija Srbije I

28.08.2024.

u 09:00h

0
G119 Regionalna geografija I

27.08.2024.

u 09:00h

Aleksandar Radivojević
0
G121 Regionalna geografija II

29.08.2024.

u 09:00h

Aleksandar Radivojević
0
G122 Geografija Srbije II

04.09.2024.

u 09:00h

0
G123 Metodika praktične nastave geografije

11.09.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
0
G124 Agrarna geografija

26.08.2024.

u 08:00h

Ninoslav Golubović
0
G134 Francuski jezik

04.09.2024.

u 10:00h

0
G139 Nacionalna hidrologija

28.08.2024.

u 09:00h

0