JUNSKI 2 ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Septembarsko-oktobarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G102 Matematička geografija

01.07.2024.

u 10:30h

Ivan Filipović
0
G103 Geologija sa petrografijom

28.06.2024.

u 13:00h

Nevenka Đerić
0
G104 Nacionalna ekonomija

26.06.2024.

u 13:00h

Jelena Petrović
0
G105 Кartografija

01.07.2024.

u 10:30h

Ivan Filipović
0
G106 Geološki resursi

28.06.2024.

u 13:00h

Nevenka Đerić
0
G108 Engleski jezik

26.06.2024.

u 14:00h

27.06.2024.

u 14:00h

Кatarina Milenković
0
G109 Кlimatologija

27.06.2024.

u 14:00h

2
G110 Biogeografija

10.07.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
0
G111 Geografija stanovništva

05.07.2024.

u 08:30h

Ninoslav Golubović
0
G112 Geografija zemljišta

04.07.2024.

u 08:00h

0
G113 Hidrologija

01.07.2024.

u 09:00h

2
G114 Geomorfologija

05.07.2024.

u 08:00h

Mrđan Đokić
0
G115 Geografija naselja

28.06.2024.

u 13:00h

Ninoslav Golubović
0
G116 Metodika nastave geografije

10.07.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
2
G117 Industrijska gegorafija

28.06.2024.

u 13:00h

Ninoslav Golubović
1
G118 Geografija Srbije I

03.07.2024.

u 09:00h

2
G119 Regionalna geografija I

27.06.2024.

u 09:00h

Aleksandar Radivojević
3
G120 Тuristička geografija

02.07.2024.

u 10:00h

Marija Bratić
1
G121 Regionalna geografija II

28.06.2024.

u 09:00h

Aleksandar Radivojević
1
G122 Geografija Srbije II

08.07.2024.

u 09:00h

1
G123 Metodika praktične nastave geografije

10.07.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
2
G124 Agrarna geografija

05.07.2024.

u 08:00h

Ninoslav Golubović
1
G132 Poslovna matematika

28.06.2024.

u 09:00h

03.07.2024.

u 09:00h

Marija Кrstić
0
G133 Fizika

01.07.2024.

u 09:00h

Jasmina Jeknić-Dugić
0
G134 Francuski jezik

08.07.2024.

u 10:00h

0
G137 Statistika

26.06.2024.

u 09:00h

04.07.2024.

u 09:00h

Maja Obradović
0
G138 Geohemija

01.07.2024.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
G139 Nacionalna hidrologija

01.07.2024.

u 09:00h

0
G140 Nacionalna istorija

29.06.2024.

u 15:00h

Miloš Đorđević
0
G141 Poslovna statistika

26.06.2024.

u 09:00h

04.07.2024.

u 09:00h

Maja Obradović
0
G142 Кulturno-istorijske osnove turizma

29.06.2024.

u 15:00h

Miloš Đorđević
1