JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G202 Zaštita životne sredine

24.06.2020.

u 11:00h

Тatjana Đekić
0
G203 Тematsko kartiranje

17.06.2020.

u 12:00h

Ivan Filipović
0
G204 Politička geografija

17.06.2020.

u 12:00h

Ranko Dragović
0
G205 Stanovništvo sveta

10.06.2020.

u 12:00h

Selim Šaćirović
0
G206 Svetska privreda

22.06.2020.

u 10:00h

Jelena Živković
0
G208 Regionalna geografija Balkanskog poluostrva

15.06.2020.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
0
G209 GIS

16.06.2020.

u 14:00h

Milan Đorđević
0
G213 Тurističko-geografske regije sveta

17.06.2020.

u 11:30h

Ranko Dragović
0
G216 Nacionalni parkovi

24.06.2020.

u 11:00h

Тatjana Đekić
0
G218 Nastavne strategije u izučavanju geografije

17.06.2020.

u 09:30h

Ranko Dragović
0
G219 Nacionalna turistička geografija

10.06.2020.

u 12:00h

Selim Šaćirović
0
G223 Metodologija naučno-istraživačkog rada

09.06.2020.

u 10:00h

Mrđan Đokić
0
G257 Banjski turizam

15.06.2020.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
0
G277 Ruralna ekologija

22.06.2020.

u 10:00h

Jelena Živković
0