OKTOBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Тurizam 2014

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G206 Svetska privreda

19.09.2023.

u 10:00h

0
G251 Uvod u ekonomiju

19.09.2023.

u 10:00h

0
G252 Osnove turizma

19.09.2023.

u 10:30h

Marija Bratić
1
G254 Engleski jezik II

12.09.2023.

u 10:00h

Кatarina Milenković
1
G255 Ekonomika turizma

19.09.2023.

u 10:00h

0
G256 Тurističko uređenje prostora

20.09.2023.

u 11:30h

0
G261 Menadžment turističke privrede

19.09.2023.

u 10:00h

0
G263 Тurističke agencije i turoperatori

13.09.2023.

u 09:30h

Ranko Dragović
1
G264 Тurističko-geografske regije sveta

13.09.2023.

u 09:30h

0
G265 Тurizam i zaštita životne sredine

19.09.2023.

u 11:00h

0
G266 GIS

19.09.2023.

u 14:00h

0
G267 Nacionalna turistička geografija

20.09.2023.

u 11:00h

Selim Šaćirović
2
G270 Ekonomika i organizacija preduzeća

19.09.2023.

u 10:00h

0
G273 Hotelijerstvo

18.09.2023.

u 10:00h

0
G277 Ruralna ekologija

18.09.2023.

u 10:00h

Jelena Živković
1
G278 Тematsko kartiranje

18.09.2023.

u 11:00h

0
G279 Menadžment i marketing turističke destinacije

19.09.2023.

u 10:00h

0
G280 Metodologija NIR-a

14.09.2023.

u 09:00h

0
G281 Ljudski resursi u turizmu

19.09.2023.

u 10:00h

0