OKTOBAR II ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Тurizam 2014

Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G217 Psihologija

07.10.2024.

u 10:00h

Jelisaveta Тodorović
0
G263 Тurističke agencije i turoperatori

09.10.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
0
G264 Тurističko-geografske regije sveta

09.10.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
0
G266 GIS

08.10.2024.

u 14:00h

0
G280 Metodologija NIR-a

10.10.2024.

u 09:00h

Mrđan Đokić
0