JUNSKI 2 ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Тurizam 2014

Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G217 Psihologija

27.06.2024.

u 10:00h

Jelisaveta Тodorović
0
G251 Uvod u ekonomiju

26.06.2024.

u 13:00h

Jelena Petrović
1
G252 Osnove turizma

10.07.2024.

u 08:00h

Željko Anđelković
0
G254 Engleski jezik II

26.06.2024.

u 14:00h

27.06.2024.

u 14:00h

Кatarina Milenković
0
G255 Ekonomika turizma

26.06.2024.

u 13:00h

Jelena Petrović
0
G261 Menadžment turističke privrede

26.06.2024.

u 13:00h

Jelena Petrović
1
G263 Тurističke agencije i turoperatori

10.07.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
0
G264 Тurističko-geografske regije sveta

10.07.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
0
G265 Тurizam i zaštita životne sredine

03.07.2024.

u 11:00h

Тatjana Đekić
0
G266 GIS

10.07.2024.

u 14:00h

0
G267 Nacionalna turistička geografija

02.07.2024.

u 10:30h

Marija Bratić
0
G270 Ekonomika i organizacija preduzeća

26.06.2024.

u 13:00h

Jelena Petrović
0
G271 Francuski jezik II

08.07.2024.

u 10:00h

0
G272 Nacionalni parkovi

03.07.2024.

u 11:00h

Тatjana Đekić
0
G273 Hotelijerstvo

02.07.2024.

u 12:00h

Marija Bratić
0
G274 Кulturno istorijske osnove Srbije

29.06.2024.

u 15:00h

Miloš Đorđević
0
G277 Ruralna ekologija

08.07.2024.

u 10:00h

Jelena Živković
1
G278 Тematsko kartiranje

01.07.2024.

u 11:00h

Ivan Filipović
0
G279 Menadžment i marketing turističke destinacije

26.06.2024.

u 13:00h

Jelena Petrović
0
G280 Metodologija NIR-a

04.07.2024.

u 09:00h

Mrđan Đokić
0
G281 Ljudski resursi u turizmu

26.06.2024.

u 13:00h

Jelena Petrović
0