DECEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Тurizam 2014

Januarski 2023/2024Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G255 Ekonomika turizma

26.12.2023.

u 14:00h

Jelena Petrović
0
G256 Тurističko uređenje prostora

25.12.2023.

u 08:30h

Marija Bratić
0
G257 Banjski turizam

26.12.2023.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
0
G264 Тurističko-geografske regije sveta

27.12.2023.

u 09:30h

Ranko Dragović
0
G265 Тurizam i zaštita životne sredine

27.12.2023.

u 11:00h

Тatjana Đekić
0
G266 GIS

26.12.2023.

u 14:00h

Milan Đorđević
1
G267 Nacionalna turistička geografija

25.12.2023.

u 08:30h

Selim Šaćirović
0
G268 Studijski istraživački rad

05.12.2023.

u 12:00h

Jelena Petrović
1
G272 Nacionalni parkovi

27.12.2023.

u 11:00h

Тatjana Đekić
0
G273 Hotelijerstvo

25.12.2023.

u 08:30h

Marija Bratić
0
G274 Кulturno istorijske osnove Srbije

27.12.2023.

u 14:00h

0
G280 Metodologija NIR-a

28.12.2023.

u 09:00h

Mrđan Đokić
0
G281 Ljudski resursi u turizmu

26.12.2023.

u 14:00h

Jelena Petrović
0