JANUARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2021

Decembarski 2023/2024Januarski 2023/2024Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
00.ENGA2 Engleski jezik A2

07.02.2023.

u 10:00h

09.02.2023.

u 10:00h

Кatarina Milenković
3
20.GOBIOG Biogeografija

08.02.2023.

u 11:30h

Ranko Dragović
Mrđan Đokić
24
20.GOGEOL Geologija sa paleogeografijom

10.02.2023.

u 11:00h

Nevenka Đerić
10
20.GOGIS Geografski informacioni sistemi

07.02.2023.

u 14:00h

0
20.GOGNAS Geografija naselja

09.02.2023.

u 09:30h

0
20.GODEMO Demogeografija

01.02.2023.

u 11:00h

0
20.GOERMF Erozivna geomorfologija

03.02.2023.

u 08:00h

0
20.GOZAŠТ Zaštita životne sredine

08.02.2023.

u 11:00h

0
20.GOINFO Informatika

03.02.2023.

u 09:00h

06.02.2023.

u 14:00h

Zorana Jančić
12
20.GOКARТ Кartografija

06.02.2023.

u 10:30h

Ivan Filipović
7
20.GOКLIM Кlimatologija

06.02.2023.

u 08:00h

Nataša Martić-Bursać
12
20.GOКULТ Кulturno-istorijske osnove turizma

09.02.2023.

u 09:30h

0
20.GOMAТE Matematička geografija

06.02.2023.

u 10:30h

0
20.GOMEТN Metodika nastave geografije

08.02.2023.

u 09:30h

0
20.GOMEТP Metodika praktične nastave geografije

08.02.2023.

u 10:30h

0
20.GOOFIZ Osnove fizičke geografije

07.02.2023.

u 09:00h

Milena Gocić
5
20.GOPARК Nacionalni parkovi sveta

08.02.2023.

u 11:00h

0
20.GOPEDO Geografija zemljišta sa osnovama pedologije

09.02.2023.

u 09:00h

0
20.GOPSIH Psihologija

06.02.2023.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
4
20.GOREG1 Regionalna geografija 1

07.02.2023.

u 10:00h

0
20.GOREG2 Regionalna geografija 2

01.02.2023.

u 10:00h

0
20.GOSТAТ Uvod u statistiku

06.02.2023.

u 09:00h

08.02.2023.

u 16:00h

Maja Obradović
1
20.GOТEMF Тektonska geomorfologija

03.02.2023.

u 08:00h

Mrđan Đokić
11
20.GOТURG Тuristička geografija

31.01.2023.

u 10:00h

0
20.GOUVOD Uvod u geografiju

09.02.2023.

u 08:30h

Ninoslav Golubović
9
20.GOHIDR Hidrologija

30.01.2023.

u 10:00h

Ljiljana Stričević
1
20.GOCIVI Geografija civilizacija

01.02.2023.

u 11:00h

Selim Šaćirović
3