Р.бр.

Шиф.

Назив предмета

Сем.

Број часова

ЕСПБ

Пред.

ПРВА

ГОДИНА

1.

Х230Ц

Виши курс органске хемије

1

3+1+0+0+0

5

2.

Х245Ц

Одабрана поглавља неорганске хемије

1

3+1+0+0+0

5

3.

Х246Ц

Савремене методе инструменталне анализе

1

3+0+2+0+0

6

4.

Х247Ц

Индустријска хемија 1

1

3+1+2+0+0

6

5.

МПХОМ

Основе менаџмента

1

2+0+0+0+0

3

6.

МПХИБ1

Изборни блок 1

1

2+1+0+0+0

4

7.

Х206Ц

Виши курс биохемије

2

2+0+2+0+0

5

8.

Х250Ц

Виши курс физичке хемије

2

3+0+1+0+0

5

9.

Х251Ц

Индустријска хемија 2

2

3+0+2+0+0

5

10.

Х252Ц

Виши курс хемије животне средине

2

3+0+1+0+0

5

11.

МПХИБ2

Изборни блок 2

2

2+2+0+0+0

5

12.

МПХИБ3

Изборни блок 3

2

2+1+1+0+0

6

Укупно часова активне наставе

49

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

13.

Х257Ц

Карактеризација хемијских једињења

3

3+2+0+0+0

5

14.

Х258Ц

Управљање квалитетом у лабораторији – акредитација лабораторије

3

2+0+2+0+0

4

15.

Х259Ц

Управљање хемикалијама

3

2+0+0+0+0

3

16.

Х260Ц

Стандарди квалитета у лабораторији

3

2+1+0+0+0

3

17.

МПХИБ4

Изборни блок 4

3

3+0+2+0+0

7

18.

МПХИБ5

Изборни блок 5

3

3+0+2+0+0

7

19.

Х265Ц

Хемија воде и земљишта

4

4+1+1+0+0

7

20.

Х266Ц

Индустријски процеси

4

4+0+2+0+0

7

21.

МПХИБ6

Изборни блок 6

4

4+0+1+0+0

6

22.

Х269Ц

Стручна пракса

4

0+0+0+0+6

3

23.

Х270Ц

СИР

4

0+0+0+4+0

4

24.

Х271Ц

Предмет мастер рада

4

0+0+0+1+0

2

25.

Х272Ц

Мастер рад

4

0+0+0+0+2

2

Укупно часова активне наставе

46

 

Укупно ЕСПБ

60