Р.бр.

Шифра

Назив предмета

Б

Тип

Активна настава

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

ПРВА ГОДИНА

1

XX.H230C

Виши курс органске хемије

1

НС

3.00

1.00

0.00

0.00

0.00

5.00

2

XX.H245C

Одабрана поглавља неорганске хемије

1

НС

3.00

1.00

0.00

0.00

0.00

5.00

3

XX.H246C

Савремене методе инструменталне анализе

1

ТМ

3.00

0.00

0.00

2.00

0.00

6.00

4

XX.H247C

Индустријска хемија 1.

1

НС

3.00

1.00

0.00

2.00

0.00

6.00

5

XX.MPHO

M

Основе менаџмента

1

АО

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

6

XX.MPHIB1

Изборни блок 1 (бира се 1 од 2)

1

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

4.00

00.ENGB2

Енглески језик Б2

1

АО

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

4.00

XX.H248C

Пољопривредна хемија

1

АО

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

4.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

16.00

4.00

0.00

4.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

24.00

29.00

Укупно часова наставе у блоку

24.00

7

XX.H206C

Виши курс биохемије

2

НС

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

5.00

8

XX.MPHIB2

Изборни блок 2 (бира се 1 од 2)

2

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

5.00

XX.H253C

Методологија научноистраживачког рада

2

АО

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

5.00

XX.H254C

Органски полутанти

2

АО

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

5.00

9

XX.MPHIB3

Изборни блок 3 (бира се 1 од 2)

2

2.00

1.00

0.00

1.00

0.00

6.00

XX.H255C

Неорганска једињења у индустрији

2

СА

2.00

1.00

0.00

1.00

0.00

6.00

XX.H256C

Аналитичка хемија животне средине

2

СА

2.00

1.00

0.00

1.00

0.00

6.00

10

XX.H250C

Виши курс физичке хемије

2

НС

3.00

0.00

0.00

1.00

0.00

5.00

11

XX.H251C

Индустријска хемија 2.

2

НС

3.00

0.00

0.00

2.00

0.00

5.00

12

XX.H252C

Виши курс хемије животне средине

2

НС

3.00

0.00

0.00

1.00

0.00

5.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

15.00

3.00

0.00

7.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

25.00

31.00

Укупно часова наставе у блоку

25.00

Укупно часова по виду наставе у години

31.00

7.00

0.00

11.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години

49.00

60.00

Укупно часова наставе у години

49.00

ДРУГА ГОДИНА

13

XX.H257C

Карактеризација хемијских једињења

3

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

5.00

14

XX.H258C

Управљање квалитетом у лабораторији

3

ТМ

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

4.00

15

XX.H259C

Управљање хемикалијама

3

ТМ

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

16

XX.H260C

Стандарди квалитета у лабораторији

3

ТМ

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

3.00

17

XX.MPHIB4

Изборни блок 4 (бира се 1 од 2)

3

3.00

0.00

0.00

2.00

0.00

7.00

XX.H261C

Примењена органска хемија

3

СА

3.00

0.00

0.00

2.00

0.00

7.00

XX.H262C

Хемија текстилних материјала и индустријских боја

3

СА

3.00

0.00

0.00

2.00

0.00

7.00

18

XX.MPHIB5

Изборни блок 5 (бира се 1 од 2)

3

3.00

0.00

0.00

2.00

0.00

7.00

XX.H263C

Технологија воде и отпадних вода

3

СА

3.00

0.00

0.00

2.00

0.00

7.00

XX.H264C

Анализа животних намирница

3

СА

3.00

0.00

0.00

2.00

0.00

7.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

15.00

3.00

0.00

6.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

24.00

29.00

Укупно часова наставе у блоку

24.00

19

XX.MPHIB6

Изборни блок 6 (бира се 1 од 2)

4

4.00

0.00

0.00

1.00

0.00

6.00

XX.H267C

Хемија и технологија материјала

4

СА

4.00

0.00

0.00

1.00

0.00

6.00

XX.H268C

Форензичка хемија

4

СА

4.00

0.00

0.00

1.00

0.00

6.00

20

XX.H265C

Хемија воде и земљишта

4

ТМ

4.00

1.00

0.00

1.00

0.00

7.00

21

XX.H266C

Индустријски процеси

4

СА

4.00

0.00

0.00

2.00

0.00

7.00

22

XX.H269C

Стручна пракса

4

СА

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

3.00

23

XX.H270C

Студијски истраживачки рад

4

СА

0.00

0.00

4.00

0.00

0.00

4.00

24

XX.H271C

Предмет мастер рада

4

СА

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

2.00

25

XX.H272C

Мастер рад

4

СА

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

12.00

1.00

5.00

4.00

8.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

22.00

31.00

Укупно часова наставе у блоку

30.00

Укупно часова по виду наставе у години

27.00

4.00

5.00

10.00

8.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години

46.00

60.00

Укупно часова наставе у години

54.00