Р.бр.

Шифра

Назив предмета

Б

Тип

Активна настава

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

ПРВА ГОДИНА

1

M2.M1301

Методика наставе математике

1

СА

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

2

00.PSIMAS

Психологија

1

АО

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

3

00.PEDMA

S

Педагогија

1

АО

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

4

M2.M1321

Аналитичке методе у елементарној математици

1

ТМ

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

5.00

5

M2.M1302

Одабрана поглавља анализе и алгебре

1

СА

3.00

4.00

0.00

0.00

0.00

7.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

24.00

31.00

Укупно часова наставе у блоку

24.00

6

M2.M1123

Комбинаторика

2

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

7

M2.M13001

Изборни блок Пр1 (бира се 7 кредита )

2

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

M2.M1110

Комплексна анализа

2

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

M2.M1108

Нееуклидске геометрије

2

ТМ

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

8

M2.M13002

Изборни блок Пр2 (бира се 6 кредита )

2

2.00

3.00

0.00

0.00

0.00

6.00

M2.M1314

Образовни софтвер

2

СА

2.00

3.00

0.00

0.00

0.00

6.00

M2.M1315

Мултимедијални системи у настави математике

2

СА

2.00

3.00

0.00

0.00

0.00

6.00

9

M2.M1311

Елементи теорије бројева

2

НС

2.00

3.00

0.00

0.00

0.00

6.00

10

M2.M1320

Школска пракса 1

2

СА

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

3.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

10.00

10.00

0.00

0.00

6.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

20.00

29.00

Укупно часова наставе у блоку

26.00

Укупно часова по виду наставе у години

22.00

22.00

0.00

0.00

6.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години

44.00

60.00

Укупно часова наставе у години

50.00

ДРУГА ГОДИНА

11

M2.M1102

Диференцијалне једначине и динамички системи

3

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

8.00

12

M2.M1101

Теорија вероватноћа

3

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

8.00

13

M2.M13003

Изборни блок Пр3 (бира се 6 кредита )

3

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

M2.M1316

Методика наставе математике у основној школи

3

ТМ

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

M2.M1317

Методика додатне наставе математике у основној школи

3

ТМ

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

14

M2.M13004

Изборни блок Пр4 (бира се 7 кредита )

3

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

M2.M1322

Нестандардни проблеми елементарне геометрије

3

ТМ

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

M2.M1103

Теорија оператора

3

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

15

M2.M1323

Школска пракса 2

3

СА

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

3.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

12.00

8.00

0.00

0.00

6.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

20.00

32.00

Укупно часова наставе у блоку

26.00

16

M2.M1313

Дискретна математика

4

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

17

M2.M13005

Изборни блок Пр5 (бира се 7 кредита )

4

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

M2.M1318

Математичка статистика и статистичко моделовање

4

ТМ

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

M2.M1319

Елементи финансијске математике

4

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

18

M2.M1151

Стручна пракса

4

СА

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

3.00

19

M2.M1152

Предмет завршног рада - студијски истраживачки рад

4

СА

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

4.00

20

M2.M1153

Мастер рад

4

СА

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

8.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

6.00

4.00

10.00

0.00

8.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

20.00

28.00

Укупно часова наставе у блоку

28.00

Укупно часова по виду наставе у години

18.00

12.00

10.00

0.00

14.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години

40.00

60.00

Укупно часова наставе у години

54.00