Редни број

 

Шифра предмета

 

Назив предмета

 

Се м.

Број часова активне наставе

Оста ли

часо ви

 

ЕСПБ

П

В

ДО

Н

СИР

ПРВА ГОДИНА

1

M2.M1301

Metodika nastave matematike

1

45

30

0

0

0

7

2

00.PSIMAS

Psihologija

1

30

30

0

0

0

6

3

00.PEDMAS

Pedagogija

1

30

30

0

0

0

6

4

M2.M1321

Analitičke metode u elementarnoj matematici

1

30

30

0

0

0

5

5

M2.M1302

Odabrana poglavlja analize i algebra

1

45

60

0

0

0

7

 

6

M2.M1123

Kombinatorika

2

45

30

0

0

0

7

7

M2.M13001

Izborni blok Pr1

2

45

30

0

0

0

7

8

M2.M13002

Izborni blok Pr2

2

30

45

0

0

0

6

9

M2.M1311

Elementi teorije brojeva

2

30

45

0

0

0

7

10

M2.1320

Školska praksa 1

2

0

0

0

0

90

3

Укупно часова активне наставе

660

Укупно ЕСПБ бодова

60

ДРУГА ГОДИНА

11

M2.M1102

Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

3

45

30

0

0

0

8

12

M2.M1101

Teorija verovatnoća

3

45

30

0

0

0

8

13

M2.13003

Izborni blok Pr3

3

45

30

0

0

0

6

14

M2.13004

Izborni blok Pr4

3

45

30

0

0

0

7

15

M2.M1323

Školska praksa 2

3

0

0

0

0

90

3

16

M2.M1313

Diskretna matematika

4

45

30

0

0

0

6

17

M2.13005

Izborni blok Pr5

4

45

30

0

0

0

7

18

M2.M1151

Stručna praksa

4

0

0

0

0

90

3

19

M2.M1152

Predmet završnog rada – studijski istraživački rad

4

0

0

0

150

0

4

20

M2.M1153

Master rad

4

0

0

0

0

30

8

Укупно часова активне наставе

600

 

 

Укупно ЕСПБ

60

 

Укупно часова активне наставе у свим годинама студија

1260

 

 

Укупно ЕСПБ бодова у свим годинама студија

120

 

Изборни предмети

 

Изборни блок Пр1 (Student bira 7 ESPB od ponuđenih 14 ESPB)

 

M2.M1 3001

M2.M1110

Kompleksna analiza

2

45

30

0

0

0

7

M2.M1108

Neeuklidske geometrije

2

45

30

0

0

0

7

 

Изборни блок Пр2 (Student bira 6 ESPB od ponuđenih 12 ESPB)

 

M2.13 002

M2.M1314

Obrazovni softver

2

30

45

0

0

0

6

M2.M1315

Multimedijalni sistemi u nastavi matematike

2

30

45

0

0

0

6

 

Изборни блок Пр3 (Student bira 6 ESPB od ponuđenih 12 ESPB)

 

M2.13 003

M2.M1316

Metodika nastave matematike u osnovnoj školi

 

 

 

 

 

 

 

M2.M1317

Metodika dodatne nastave matematike u osnovnoj školi

 

 

 

 

 

 

 

 

Изборни блок Пр4 (Student bira 7 ESPB od ponuđenih 14 ESPB)

 

M2.13 004

M2.M1322

Nestandardni problemi elementarne geometrije

 

 

 

 

 

 

 

M2.M1103

Teorija operatora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изборни блок Пр5 (Student bira 7 ESPB od ponuđenih 14 ESPB)

 

 

M2.13 005

 

M2.M1318

Matematička statistika i statističko Modelovanje

 

3

 

45

 

30

 

0

 

0

 

0

 

7

M2.M1319

Elementi finansijske matematike

3

45

30

0

0

0

7