APRILSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014, modul Opšta fizika

Januarski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
10.FMA02 Fizička elektronika

06.04.2023.

u 09:00h

0
O-01 Pedagogija

04.04.2023.

u 09:00h

0
Op-1 Fizička i tehnička merenja

05.04.2023.

u 09:00h

0
Op-3 Elektronika

06.04.2023.

u 09:00h

0
Op-4 Plazmene i laserske tehnologije

06.04.2023.

u 09:00h

0
Op-5 Numeričke metode u fizici

05.04.2023.

u 09:00h

0
Op-6 Uvod u nelinearnu dinamiku

04.04.2023.

u 09:00h

0
Pr-10 Radijaciona fizika

07.04.2023.

u 09:00h

0
F-201 Тeorijska mehanika

03.04.2023.

u 09:00h

0
F-202 Кvantna mehanika

07.04.2023.

u 09:00h

0
F-203 Elektrodinamika

04.04.2023.

u 09:00h

0
F-204 Fizička elektronika

06.04.2023.

u 09:00h

0
F-208 Fizika čvrstog stanja

05.04.2023.

u 09:00h

0
F-209 Osnove fizike plazme

06.04.2023.

u 09:00h

0
F-210 Fizika elementarnih čestica

07.04.2023.

u 09:00h

0
F-213 Fizika površina i tankih slojeva

03.04.2023.

u 09:00h

0
F-223 Opšta teorija relativnosti

04.04.2023.

u 09:00h

0
F-227 Nastavna sredstva fizike

06.04.2023.

u 09:00h

0
F-228 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema

03.04.2023.

u 09:00h

0
F-229 Тeorija polja

07.04.2023.

u 09:00h

0
F-230 Fizika u školi

03.04.2023.

u 09:00h

0
F-231 Radijaciona fizika

07.04.2023.

u 09:00h

0
F-244 Nuklearna medicinska fizika

05.04.2023.

u 09:00h

0
Fi-21 Radijaciona fizika

07.04.2023.

u 09:00h

0