JUNSKI 2 ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014, modul Primenjena fizika

Januarski 2022/2023Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
Op-5 Numeričke metode u fizici

07.07.2023.

u 09:00h

0
Pr-01 Fizička elektronika

03.07.2023.

u 09:00h

0
Pr-02 Atomska i molekularna fizika

12.07.2023.

u 10:00h

0
Pr-05 Fizika elementarnih čestica

12.07.2023.

u 10:00h

0
Pr-10 Radijaciona fizika

30.06.2023.

u 10:00h

0
Pr-11 Elektrodinamika

10.07.2023.

u 10:00h

0
Pr-12 Metodika nastave fizike

04.07.2023.

u 09:00h

0
Pr-13 Statistička fizika

11.07.2023.

u 10:00h

0
Pr-15 Nastavna sredstva fizike

26.06.2023.

u 09:00h

0
Pr-16 Fizika u školi

07.07.2023.

u 09:00h

0
Pr-17 Metodika rešavanja računskih zadataka

28.07.2023.

u 10:00h

0
Pr-18 Osnove astrofizike

07.07.2023.

u 09:00h

0
Pr-19 Fizika lasera

14.07.2023.

u 10:00h

0
Pr-20 Istorija i filozofija fizike

11.07.2023.

u 10:00h

0
Pr-21 Školska praksa

01.07.2023.

u 10:00h

0
Pr-6 Тeorijska mehanika

05.07.2023.

u 09:00h

0
Pr-7 Pedagogija

13.07.2023.

u 10:00h

0
Pr-8 Кvantna mehanika

06.07.2023.

u 09:00h

0
Pr-9 Numeričke metode u fizici

07.07.2023.

u 09:00h

0
F-209 Fizika čvrstog stanja

08.07.2023.

u 09:00h

0
F-209 Fizika čvrstog stanja

08.07.2023.

u 09:00h

0
F-210 Osnove fizike plazme

28.06.2023.

u 09:00h

0
F-212 Fizička i tehnička merenja

08.07.2023.

u 09:00h

0
F-214 Elektronika

14.07.2023.

u 10:00h

0
F-215 Savremene metode eksperimentalne fizike

15.07.2023.

u 10:00h

0
F-216 Osnove fizike jonizovanih gasova

06.07.2023.

u 09:00h

0
F-217 Fizika materijala

29.06.2023.

u 09:00h

0
F-239 Osnove energetike

05.07.2023.

u 09:00h

0
F-240 Fizika senzora i pretvarača

30.06.2023.

u 09:00h

0
F-241 Automatsko upravljanje

04.07.2023.

u 09:00h

0
F-242 Plazmene i laserske tehnologije

04.07.2023.

u 09:00h

0
F-244 Nuklearna medicinska fizika

13.07.2023.

u 10:00h

0
F-245 Fizika i tehnika vakuuma

11.07.2023.

u 10:00h

0
F-246 Optoelektronika

26.06.2023.

u 09:00h

0
F-247 Sistemi za akviziciju podataka

14.07.2023.

u 09:00h

0