JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2021

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
10.FIZ23 Osnove elektrodinamike

11.06.2024.

u 10:00h

20.06.2024.

u 11:00h

Ljiljana Stevanović
0
10.FIZ28 Eksperimentalne metode u fizici

06.06.2024.

u 10:00h

Vidosav Marković
0
00.ENGA2 Engleski jezik A2

03.06.2024.

u 09:00h

06.06.2024.

u 12:00h

Кatarina Milenković
0
00.PED Pedagogija

05.06.2024.

u 10:00h

12.06.2024.

u 12:00h

Jelena Petrović
0
00.PSI Psihologija

07.06.2024.

u 09:00h

07.06.2024.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
0
10.FIZ01 Mehanika

07.06.2024.

u 09:00h

19.01.2024.

u 10:00h

Ljubiša Nešić
0
10.FIZ03 Metrologija i obrada rezultata merenja

05.06.2024.

u 09:00h

12.06.2024.

u 13:00h

Vesna Manić
0
10.FIZ04 Laboratorijski praktikum 1

07.06.2024.

u 10:00h

Lana Pantić-Ranđelović
0
10.FIZ06 Тermodinamika i molekularna fizika

10.06.2024.

u 09:00h

17.06.2024.

u 08:00h

Suzana Stamenković
0
10.FIZ09 Laboratorijski praktikum 2

11.06.2024.

u 10:00h

Vesna Manić
0
10.FIZ11 Elektromagnetizam

11.06.2024.

u 10:00h

19.06.2024.

u 10:00h

Dejan Dimitrijević
0
10.FIZ13 Osnove matematičke fizike

10.06.2024.

u 10:00h

20.06.2024.

u 10:00h

Goran Đorđević
0
10.FIZ14 Laboratorijski praktikum 3

03.06.2024.

u 10:00h

Željko Mladenović
0
10.FIZ16 Optika

06.06.2024.

u 09:00h

13.06.2024.

u 12:00h

Saša Gocić
0
10.FIZ17 Osnove teorijske mehanike

14.06.2024.

u 09:00h

21.06.2024.

u 10:00h

Ana Mančić
0
10.FIZ18 Laboratorijski praktikum 4

18.06.2024.

u 08:00h

Suzana Stamenković
0
10.FIZ21 Osnove atomske i molekularne fizike

10.06.2024.

u 09:00h

17.06.2024.

u 09:00h

Ivan Mančev
0
10.FIZ22 Osnove statističke fizike

03.06.2024.

u 10:00h

14.06.2024.

u 11:00h

Ljubiša Nešić
0
10.FIZ26 Osnove kvantne mehanike

13.06.2024.

u 10:00h

19.06.2024.

u 10:00h

Nenad Milojević
0
10.FIZ27 Osnove fizike čvrstog stanja

12.06.2024.

u 09:00h

18.06.2024.

u 12:00h

Ljiljana Кostić
0
10.FIZ31 Stručna praksa

20.06.2024.

u 10:00h

0
10.FIZI22 Programski paketi u fizici

07.06.2024.

u 09:00h

07.06.2024.

u 12:00h

Milan Milošević
0
10.FIZI23 Obnovljivi izvori energije

06.06.2024.

u 10:00h

21.06.2024.

u 10:00h

Lana Pantić-Ranđelović
0
10.FIZI31 Osnove biofizike

17.06.2024.

u 11:00h

Ljiljana Stevanović
0
10.FIZI41 Matematička fizika

13.06.2024.

u 09:00h

21.06.2024.

u 10:00h

Ivan Mančev
0
10.FIZI52 Oscilacije i talasi

05.06.2024.

u 10:00h

12.06.2024.

u 12:00h

Ana Mančić
0
10.FIZI61 Osnove metodike nastave fizike

11.06.2024.

u 10:00h

21.06.2024.

u 10:00h

Ljubiša Nešić
0
10.FIZI62 Тeorijska mehanika

11.06.2024.

u 10:00h

21.06.2024.

u 10:00h

Goran Đorđević
0
10.FIZI63 Fizički izvori zagađenja životne sredine

11.06.2024.

u 10:00h

21.06.2024.

u 10:00h

Jasmina Jeknić-Dugić
0
10.FIZI71 Elektrodinamika

07.06.2024.

u 10:00h

17.06.2024.

u 12:00h

Ljiljana Stevanović
0
10.FIZI72 Fizika atmosfere

07.06.2024.

u 10:00h

17.06.2024.

u 12:00h

Lana Pantić-Ranđelović
0
10.FIZI73 Metodika izrade računskih zadataka

07.06.2024.

u 10:00h

17.06.2024.

u 12:00h

Ivan Mančev
0
10.FIZI81 Statistička fizika

12.06.2024.

u 10:00h

14.06.2024.

u 10:00h

Jasmina Jeknić-Dugić
0
10.FIZI82 Uvod u kosmologiju

12.06.2024.

u 10:00h

14.06.2024.

u 10:00h

Goran Đorđević
0
10.FIZI83 Automatsko upravljanje

12.06.2024.

u 10:00h

14.06.2024.

u 10:00h

Biljana Samardžić
0
10.FIZM1 Matematika 1

04.06.2024.

u 10:00h

18.01.2024.

u 10:00h

Nebojša Dinčić
0
10.FIZM2 Matematika 2

12.06.2024.

u 10:00h

20.06.2024.

u 10:00h

Jovana Nikolov Radenković
0
10.FIZM3 Matematika 3

04.06.2024.

u 10:00h

12.06.2024.

u 10:00h

Dejan Ilić
0
10.FIZM4 Matematika 4

03.06.2024.

u 10:00h

17.06.2024.

u 10:00h

Dejan Ilić
0
10.FIZR1 Osnove računarstva

13.06.2024.

u 10:00h

21.06.2024.

u 10:00h

Marko Petković
0
10.FIZH1 Hemija

14.06.2024.

u 10:00h

21.06.2024.

u 10:00h

Milan Mitić
0