JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2021

Junski 2021/2022Junski 2 2021/2022Septembarski 2021/2022Oktobarski 2021/2022Oktobar II 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
00.ENGA2 Engleski jezik A2

10.06.2022.

u 10:00h

13.06.2022.

u 10:00h

Кatarina Milenković
0
10.FIZ01 Mehanika

08.06.2022.

u 09:00h

0
10.FIZ03 Metrologija i obrada rezultata merenja

10.06.2022.

u 09:00h

0
10.FIZ04 Laboratorijski praktikum 1

13.06.2022.

u 09:00h

0
10.FIZ06 Тermodinamika i molekularna fizika

16.06.2022.

u 09:00h

0
10.FIZ08 Programiranje u fizici

15.06.2022.

u 09:00h

0
10.FIZ09 Laboratorijski praktikum 2

23.06.2022.

u 09:00h

0
10.FIZM1 Matematika 1

13.06.2022.

u 09:00h

20.06.2022.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
10.FIZM2 Matematika 2

09.06.2022.

u 09:00h

10.06.2022.

u 09:00h

Jovana Nikolov Radenković
0
10.FIZH1 Hemija

16.06.2022.

u 09:00h

0