JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2021

Januarski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
10.FIZ23 Osnove elektrodinamike

13.06.2023.

u 09:00h

15.06.2023.

u 11:00h

0
10.FIZ28 Eksperimentalne metode u fizici

08.06.2023.

u 09:00h

0
00.ENGA2 Engleski jezik A2

06.06.2023.

u 12:00h

08.06.2023.

u 12:00h

Кatarina Milenković
0
00.PSI Psihologija

06.06.2023.

u 10:00h

10.06.2023.

u 10:00h

0
10.FIZ01 Mehanika

05.06.2023.

u 09:00h

0
10.FIZ03 Metrologija i obrada rezultata merenja

07.06.2023.

u 09:00h

Vesna Manić
1
10.FIZ04 Laboratorijski praktikum 1

07.06.2023.

u 09:00h

Lana Pantić-Ranđelović
1
10.FIZ06 Тermodinamika i molekularna fizika

14.06.2023.

u 09:00h

Suzana Stamenković
5
10.FIZ08 Programiranje u fizici

12.06.2023.

u 09:00h

Dejan Aleksić
4
10.FIZ09 Laboratorijski praktikum 2

08.06.2023.

u 14:00h

Vesna Manić
6
10.FIZ11 Elektromagnetizam

05.06.2023.

u 09:00h

15.06.2023.

u 11:00h

Dejan Dimitrijević
0
10.FIZ13 Osnove matematičke fizike

13.06.2023.

u 09:00h

14.06.2023.

u 14:00h

Goran Đorđević
0
10.FIZ14 Laboratorijski praktikum 3

09.06.2023.

u 09:00h

Željko Mladenović
1
10.FIZ16 Optika

13.06.2023.

u 09:00h

Saša Gocić
1
10.FIZ17 Osnove teorijske mehanike

12.06.2023.

u 09:00h

Ana Mančić
1
10.FIZ18 Laboratorijski praktikum 4

08.06.2023.

u 09:00h

Suzana Stamenković
5
10.FIZ22 Osnove statističke fizike

05.06.2023.

u 13:00h

16.06.2023.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
0
10.FIZ26 Osnove kvantne mehanike

08.06.2023.

u 09:00h

0
10.FIZ27 Osnove fizike čvrstog stanja

07.06.2023.

u 09:00h

0
10.FIZI31 Osnove biofizike

12.06.2023.

u 14:15h

12.06.2023.

u 14:15h

Ljiljana Stevanović
3
10.FIZI41 Matematička fizika

14.06.2023.

u 09:00h

0
10.FIZI52 Oscilacije i talasi

06.06.2023.

u 14:00h

0
10.FIZI63 Fizički izvori zagađenja životne sredine

06.06.2023.

u 14:00h

0
10.FIZI72 Fizika atmosfere

09.06.2023.

u 09:00h

0
10.FIZI82 Uvod u kosmologiju

12.06.2023.

u 09:00h

0
10.FIZM1 Matematika 1

08.06.2023.

u 09:00h

16.06.2023.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
3
10.FIZM2 Matematika 2

06.06.2023.

u 09:00h

17.06.2023.

u 09:00h

Jovana Nikolov Radenković
1
10.FIZM3 Matematika 3

07.06.2023.

u 09:00h

17.06.2023.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
10.FIZM4 Matematika 4

07.06.2023.

u 13:00h

17.06.2023.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
0
10.FIZR1 Osnove računarstva

07.06.2023.

u 14:00h

Marko Petković
1
10.FIZH1 Hemija

13.06.2023.

u 09:00h

Milan Mitić
5