JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2021, modul Тeorijska fizika i primene

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
10.FMA10 Astrofizika

21.06.2023.

u 09:00h

0
10.FMA26 Кvantna mehanika

27.06.2023.

u 09:00h

0
10.FMA29 Fizika jonizovanih gasova i lasera

20.06.2023.

u 09:00h

0
10.FMA27 Metodika nastave fizike

19.06.2023.

u 14:00h

0
10.FMA02 Fizička elektronika

21.06.2023.

u 14:00h

0
10.FMA03 Atomska i molekularna fizika

30.06.2023.

u 09:00h

0
10.FMA11 Elektronika

29.06.2023.

u 09:00h

0
10.FMA12 Fizika čvrstog stanja

07.06.2023.

u 09:00h

0
10.FMA21 Fizika u školi 1

16.06.2023.

u 16:00h

0
10.FMA24 Istorija i filozofija fizike

17.06.2023.

u 09:00h

0
10.FMA32 Numeričke metode u fizici

30.06.2023.

u 14:00h

0
10.FMA46 Тeorija polja

20.06.2023.

u 16:00h

0
10.FMA50 Uvod u nelinearnu optiku

09.06.2023.

u 09:00h

0
10FMA01 Nuklearna fizika

22.06.2023.

u 14:00h

0