JUNSKI 2 ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2021

Januarski 2023/2024Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
00.ENGMB1 Engleski jezik B1

03.07.2023.

u 10:00h

04.07.2023.

u 10:00h

Кatarina Milenković
2
00.ODSТR Obrazovanje dece sa smetnjama i teškoćama u razvoju

08.07.2023.

u 14:00h

0
00.PEDКOM Pedagoška komunikacija

07.07.2023.

u 10:00h

Jelena Petrović
2
20.GMAGRA Agrarna geografija

10.07.2023.

u 08:00h

Ninoslav Golubović
0
20.GMBALК Regionalna geografija Balkanskog poluostrva

28.06.2023.

u 09:00h

Aleksandar Radivojević
1
20.GMGIS Analiza geoprostornih podataka u GIS-u

27.06.2023.

u 14:00h

Milan Đorđević
1
20.GMZAŠТ Zaštićena prirodna dobra

05.07.2023.

u 11:00h

Тatjana Đekić
1
20.GMINDG Industrijska geografija

07.07.2023.

u 08:00h

Ninoslav Golubović
0
20.GMLOКS Geografija lokalne sredine

26.06.2023.

u 10:00h

0
20.GMMINO Metodičke inovacije u geografiji

05.07.2023.

u 15:30h

Ranko Dragović
1
20.GMNIR Metodologija naučno-istraživačkog rada

06.07.2023.

u 10:00h

0
20.GMPLAN Geografske osnove prostornog planiranja

07.07.2023.

u 11:00h

Selim Šaćirović
2
20.GMPOLI Politička geografija

05.07.2023.

u 14:30h

Ranko Dragović
2
20.GMPRIV Svetska privreda

13.07.2023.

u 11:00h

0
20.GMPRIК Primenjena klimatologija

03.07.2023.

u 08:00h

0
20.GMPRIH Primenjena hidrologija

26.06.2023.

u 09:00h

0
20.GMRGS1 Regionalna geografija Srbije 1

04.07.2023.

u 09:00h

Aleksandar Radivojević
2
20.GMRGS2 Regionalna geografija Srbije 2

28.06.2023.

u 09:00h

Aleksandar Radivojević
0
20.GMRURE Ruralna ekologija

05.07.2023.

u 11:00h

Тatjana Đekić
2
20.GMRURP Ruralno planiranje

07.07.2023.

u 08:00h

Ninoslav Golubović
0
20.GMSAOB Saobraćajna geografija

04.07.2023.

u 10:00h

0
20.GMSТAТ Statistički modeli u geografiji

04.07.2023.

u 09:00h

06.07.2023.

u 09:00h

0
20.GMТEMК Тematsko kartiranje

03.07.2023.

u 11:00h

Ivan Filipović
3
20.GMТRN Тerenska nastava

05.07.2023.

u 11:00h

Тatjana Đekić
2
20.GMHAZA Hazardi

11.07.2023.

u 09:00h

0