JUNSKI 2 ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2021

Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
20.GMGIS Analiza geoprostornih podataka u GIS-u

09.07.2024.

u 14:00h

0
20.GMMINO Metodičke inovacije u geografiji

10.07.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
0
20.GMNIR Metodologija naučno-istraživačkog rada

04.07.2024.

u 09:00h

Mrđan Đokić
0
20.GMPOLI Politička geografija

10.07.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
0
20.GMPRIК Primenjena klimatologija

27.06.2024.

u 14:00h

0
20.GMPRIH Primenjena hidrologija

01.07.2024.

u 09:00h

0
20.GMHAZA Hazardi

09.07.2024.

u 11:00h

0
20.GMŠКOL Školska praksa

10.07.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
0