JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2021, modul Profesor matematike

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
00.PSIMAS Psihologija

06.02.2023.

u 12:00h

06.02.2023.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
3
M2.M1101 Тeorija verovatnoća

14.02.2023.

u 09:00h

24.02.2023.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M2.M1102 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

10.02.2023.

u 09:00h

20.02.2023.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M2.M1103 Тeorija operatora

09.02.2023.

u 09:00h

17.02.2023.

u 09:00h

0
M2.M1108 Neeuklidske geometrije

30.01.2023.

u 09:00h

10.02.2023.

u 09:00h

Milan Zlatanović
0
M2.M1110 Кompleksna analiza

08.02.2023.

u 09:00h

21.02.2023.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M2.M1301 Metodika nastave matematike

14.02.2023.

u 09:00h

20.02.2023.

u 09:00h

Aleksandra Кapešić
1
M2.M1302 Odabrana poglavlja analize i algebre

10.02.2023.

u 09:00h

17.02.2023.

u 09:00h

Jelena Milošević
0
M2.M1321 Analitičke metode u elementarnoj matematici

18.02.2023.

u 09:00h

24.02.2023.

u 09:00h

Dejan Ilić
3