ŠifraNaziv predmetaSSPČasovi aktivne nastaveESPB
PVDON
PRVA GODINA
1.M601Teorija verovatnoća1O3207.5
2.M602Multivarijaciona analiza1O3207.5
3.M603Statistički softver1O3207.5
4. Predmet izbornog bloka 11IB   7.5
5.M605Stohastički procesi2O3207.5
6.M606Vremenski nizovi2O3207.5
7.M607Aktuarska matematika2O3207.5
8. Predmet izbornog bloka 22IB   7.5
DRUGA GODINA
9. Predmet izbornog bloka 33IB   7.5
10. Predmet izbornog bloka 43IB   7.5
11. Predmet izbornog bloka 53IB   7.5
12. Predmet izbornog bloka 63IB   7.5
13. Predmet izbornog bloka 74IB   6
14. Predmet izbornog bloka 84IB   6
15.M616Stručna praksa 4O4 0 06
16.M617Studijski istraživački rad 4O10 0 04
17.M618Master rad8
Ukupno ESPB bodova120
IZBORNA NASTAVA
Predmeti izbornog bloka 1:
1.M651Finansijska matematika1IB3207.5
2.M652Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi1IB3207.5
Predmeti izbornog bloka 2:
1.M653Parcijalne diferencijalne jednačine2IB3207.5
2.M654Teorija uzoraka i planiranje eksperimenata2IB3207.5
Predmeti izbornog bloka 3:
1.M655Metode funkcionalne analize u ekonomiji3IB3207.5
2.M656Metodika nastave matematike3IB3207.5
Predmeti izbornog bloka 4:
1.M657Finansijsko modeliranje 13IB3207.5
2.M658Teorija masovnog opsluživanja3IB3207.5
Predmeti izbornog bloka 5:
1.M659Teorija operatora3IB3207.5
2.M660Teorija rizika3IB3207.5
Predmeti izbornog bloka 6:
1.M661Teorija odlučivanja3IB3207.5
2.M662Regresiona analiza u finansijama3IB3207.5
Predmeti izbornog bloka 7:
1.M663Stohastički dinamički sistemi4IB3206
2.M664Finansijsko modeliranje 24IB3206
Predmeti izbornog bloka 8:
1.M665Statistička kontrola kvaliteta4IB3206
2.M666Ekonometrija4IB3206
Časovi aktivne nastaveP – predavanja, V – vežbe, DON – drugi oblici nastave (laboratorijke vežbe, seminari i dr. u zavisnosti od specifičnosti studijskog programa)
SP (status predmeta): O – obavezni, IB – izborni blok