Р.бр

Шифра

Назив предмета

Б

Тип

Активна настава

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

ПРВА ГОДИНА

1

MB.MB11O

Методологија научно-истраживачког рада

1

АО

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

2

MM.MM12

O

Молекуларна биологија прокариота

1

ТМ

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

6.00

3

MM.MM13

O

Молекуларна генетика

1

ТМ

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

4

MM.MM14

O

Изборни блок 1 (бира се 1 од 3)

1

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

6.00

MM.MM141

Култура биљних ћелија

1

СА

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

6.00

MM.MM142

Култура анималних ћелија

1

СА

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

6.00

MM.MM143

Експериментална молекуларна биологија

1

СА

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

6.00

5

MM.MM15

O

Изборни блок 2 (бира се 1 од 2)

1

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

MM.MM151

Форензичка биологија

1

НС

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

MM.MM152

Експериментална хематологија

1

НС

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

10.00

6.00

0.00

4.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

20.00

30.00

Укупно часова наставе у блоку

20.00

6

MB.MB21O

Биологија човека

2

ТМ

3.00

1.00

0.00

1.00

0.00

6.00

7

MM.MM22

O

Молекуларна биологија еукариота

2

ТМ

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

8

MM.MM23

O

Молекуларна биологија и биотехнологија биљака

2

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

9

MM.MM24

O

Изборни блок 3 (бира се 1 од 2)

2

2.00

0.00

0.00

1.00

0.00

6.00

MM.MM241

Ендокринологија

2

НС

2.00

0.00

0.00

1.00

0.00

6.00

MM.MM242

Молекуларна систематика

2

НС

2.00

0.00

0.00

1.00

0.00

6.00

10

MM.MM25

O

Изборни блок 4 (бира се 1 од 2)

2

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

MM.MM251

Хумана генетика

2

СА

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

MM.MM252

Основи генетичког инжењерства и биотехнологије

2

СА

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

12.00

7.00

0.00

2.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

21.00

30.00

Укупно часова наставе у блоку

21.00

Укупно часова по виду наставе у години

22.00

13.00

0.00

6.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години

41.00

60.00

Укупно часова наставе у години

41.00

ДРУГА ГОДИНА

11

MB.MB31O

Теорија органске еволуције

3

НС

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

12

MM.MM32

O

Молекуларна физиологија

3

НС

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

6.00

13

MM.MM33

O

Биотехнологија

3

НС

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

6.00

14

MM.MM34

O

Изборни блок 5 (бира се 1 од 2)

3

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

6.00

MM.MM341

Биохемија и физиологија микроорганизама

3

СА

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

6.00

MM.MM342

Екофизиологија

3

СА

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

6.00

15

MM.MM35

O

Изборни блок 6 (бира се 1 од 2)

3

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

MM.MM351

Молекуларна еволуција

3

НС

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

MM.MM352

Основи биоинформатике

3

НС

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

10.00

4.00

0.00

6.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

20.00

30.00

Укупно часова наставе у блоку

20.00

16

MB.MB41O

Стручна пракса

4

СА

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

3.00

17

MB.MB42O

Предмет завршног рада

4

СА

0.00

0.00

20.00

0.00

0.00

15.00

18

MB.MB43O

Завршни рад

4

НС

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

12.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

0.00

0.00

20.00

0.00

8.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

20.00

30.00

Укупно часова наставе у блоку

28.00

Укупно часова по виду наставе у години

10.00

4.00

20.00

6.00

8.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години

40.00

60.00

Укупно часова наставе у години

48.00