Studijski programi akreditovani 2008. godine

Osnovne akademske studije

Fizika

Master akademske studije

Opšta fizika Primenjena fizika Fizika-informatika

Doktorske studije

Fizika

Studijski programi akreditovani 2007. godine

Osnovne akademske studije

Fizika

Diplomske akademske studije

Opšta fizika Primenjena fizika Fizika-informatika

Specijalističke akademske studije

Fizika

Doktorske akademske studije

Fizika