APRILSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2021

Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
00.ENGA2 Engleski jezik A2

09.04.2024.

u 10:00h

09.04.2024.

u 12:00h

Кatarina Milenković
1
00.ENGB1 Engleski jezik B1

09.04.2024.

u 10:00h

09.04.2024.

u 12:00h

0
00.PED Pedagogija

09.04.2024.

u 09:00h

Jelena Petrović
6
00.PSI Psihologija

11.04.2024.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
4
OB.OB11O Hemija

08.04.2024.

u 10:00h

09.04.2024.

u 13:00h

Dragan Đorđević
Snežana Jevtović
16
OB.OB12O Fizika za biologe

10.04.2024.

u 10:00h

10.04.2024.

u 12:00h

Dragoljub Dimitrijević
9
OB.OB13O Morfologija i anatomija biljaka

09.04.2024.

u 08:00h

11.04.2024.

u 09:00h

Marina Jušković
15
OB.OB14O Zoologija beskičmenjaka 1

08.04.2024.

u 12:00h

10.04.2024.

u 10:00h

Marijana Ilić Milošević
15
OB.OB151 Istorija i filozofija biologije

08.04.2024.

u 12:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
Nataša Joković
10
OB.OB31O Mikrobiologija

08.04.2024.

u 10:00h

10.04.2024.

u 10:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
21
OB.OB32O Anatomija i morfologija hordata

09.04.2024.

u 09:00h

10.04.2024.

u 09:00h

Dragana Stojadinović
15
OB.OB33O Biohemija

09.04.2024.

u 13:00h

11.04.2024.

u 11:00h

Nataša Joković
21
OB.OB34O Razviće životinja

08.04.2024.

u 10:00h

09.04.2024.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
13
OB.OB351 Istorijska geologija

12.04.2024.

u 12:00h

Ljupko Rundić
20
OB.OB461 Principi laboratorijskog rada u biologiji

10.04.2024.

u 10:00h

10.04.2024.

u 11:00h

0
OB.OB51O Principi genetike

12.04.2024.

u 09:00h

12.04.2024.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
20
OB.OB52O Fiziologija biljaka

10.04.2024.

u 10:00h

10.04.2024.

u 11:00h

Dragana Stojičić
7
OB.OB53O Fiziologija 1

08.04.2024.

u 10:00h

10.04.2024.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
9
OB.OB54O Statistika u biologiji

11.04.2024.

u 09:00h

Marija Кrstić
5
OB.OB551 Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima

09.04.2024.

u 10:00h

0
OB.OB651 Metodika nastave biologije

09.04.2024.

u 12:00h

0
OB.OB66O Тerenska istraživanja u biologiji 2

10.04.2024.

u 12:00h

0