SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014

Septembarski 2018/2019Oktobarski 2018/2019Oktobar II 2018/2019
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
IF-01 Osnove računarstva

06.09.2019.

u 09:00h

09.09.2019.

u 09:00h

Marko Petković
1
IF-02 Uvod u objektno orijentisano programiranje

06.09.2019.

u 09:00h

09.09.2019.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
0
M-01 Matematika 1

26.08.2019.

u 09:00h

02.09.2019.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
3
M-02 Matematika 2

27.08.2019.

u 09:00h

05.09.2019.

u 09:00h

Jovana Nikolov Radenković
3
M-03 Matematika 3

29.08.2019.

u 09:00h

06.09.2019.

u 09:00h

Dejan Ilić
3
M-04 Matematika 4

27.08.2019.

u 09:00h

30.08.2019.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
0
O-05 Engleski jezik

26.08.2019.

u 09:00h

Sonja Miletić
0
O-09 Psihologija

09.09.2019.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
7
F-101 Mehanika

28.08.2019.

u 09:00h

28.08.2019.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
2
F-102 Metrologija i obrada rezultata merenja

10.09.2019.

u 09:00h

10.09.2019.

u 09:00h

Vesna Manić
1
F-103 Тermodinamika i molekularna fizika

06.09.2019.

u 09:00h

06.09.2019.

u 09:00h

Suzana Stamenković
6
F-104 Elektromagnetizam

04.09.2019.

u 09:00h

04.09.2019.

u 09:00h

Dejan Dimitrijević
4
F-105 Osnove matematičke fizike

02.09.2019.

u 09:00h

02.09.2019.

u 09:00h

Goran Đorđević
3
F-105 Programiranje u fizici

04.09.2019.

u 09:00h

04.09.2019.

u 09:00h

Dejan Aleksić
4
F-106 Optika

26.08.2019.

u 09:00h

26.08.2019.

u 09:00h

Saša Gocić
10
F-107 Osnove teorijske mehanike

06.09.2019.

u 09:00h

10.09.2019.

u 09:00h

Dragan Gajić
8
F-108 Matematička fizika

11.09.2019.

u 13:00h

09.09.2019.

u 09:00h

Ivan Mančev
7
F-109 Osnove statističke fizike

04.09.2019.

u 09:00h

04.09.2019.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
1
F-110 Osnove atomske i molekularne fizike

06.09.2019.

u 09:00h

06.09.2019.

u 09:00h

Ivan Mančev
3
F-111 Eksperimentalne metode u fizici

05.09.2019.

u 09:00h

Vidosav Marković
2
F-112 Osnove elektrodinamike

03.09.2019.

u 09:00h

03.09.2019.

u 09:00h

Ljiljana Stevanović
1
F-113 Osnove kvantne mehanike

26.08.2019.

u 09:00h

26.08.2019.

u 09:00h

Nenad Milojević
2
F-114 Osnove fizike čvrstog stanja

28.08.2019.

u 09:00h

28.08.2019.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
4
F-115 Nuklearna fizika

09.09.2019.

u 09:00h

09.09.2019.

u 09:00h

Jasmina Jeknić-Dugić
4
F-116 Laboratorijski praktikum 1

03.09.2019.

u 09:00h

Lana Pantić-Ranđelović
0
F-117 Laboratorijski praktikum 2

29.08.2019.

u 09:00h

Vesna Manić
0
F-118 Laboratorijski praktikum 3

28.08.2019.

u 09:00h

Saša Gocić
0
F-119 Laboratorijski praktikum 4

03.09.2019.

u 09:00h

Suzana Stamenković
4
F-120 Fizika atmosfere

29.08.2019.

u 09:00h

Lana Pantić-Ranđelović
1
F-121 Oscilacije i talasi

02.09.2019.

u 09:00h

02.09.2019.

u 09:00h

Ana Mančić
0
F-122 Uvod u kosmologiju

10.09.2019.

u 09:00h

10.09.2019.

u 09:00h

Goran Đorđević
1
F-123 Fizika životne sredine

28.08.2019.

u 09:00h

28.08.2019.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
7
F-124 Specijalna teorija relativnosti

29.08.2019.

u 09:00h

29.08.2019.

u 09:00h

Dragoljub Dimitrijević
1
F-125 Fizički izvori štetnosti

02.09.2019.

u 09:00h

02.09.2019.

u 09:00h

Jasmina Jeknić-Dugić
1
F-126 Osnove biofizike

10.09.2019.

u 09:00h

10.09.2019.

u 09:00h

Ljiljana Stevanović
7
H-144 Hemija

30.08.2019.

u 09:00h

30.08.2019.

u 09:00h

Milan Mitić
1