JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M158 Istorija i filozofija matematike

18.06.2024.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
BIOI32 Pedagogija

05.06.2024.

u 10:00h

12.06.2024.

u 12:00h

0
G135 Pedagogija

05.06.2024.

u 10:00h

12.06.2024.

u 12:00h

0
IF-01 Osnove računarstva

13.06.2024.

u 10:00h

21.06.2024.

u 10:00h

Marko Petković
0
M-01 Matematika 1

04.06.2024.

u 10:00h

18.01.2024.

u 10:00h

Nebojša Dinčić
0
M-02 Matematika 2

12.06.2024.

u 10:00h

20.06.2024.

u 10:00h

Jovana Nikolov Radenković
0
M-03 Matematika 3

04.06.2024.

u 10:00h

12.06.2024.

u 10:00h

Dejan Ilić
0
M-04 Matematika 4

03.06.2024.

u 10:00h

17.06.2024.

u 10:00h

Dejan Ilić
0
O-01 Pedagogija

05.06.2024.

u 10:00h

0
O-04 Engleski jezik 1

03.06.2024.

u 09:00h

06.06.2024.

u 12:00h

0
O-05 Engleski jezik

03.06.2024.

u 09:00h

06.06.2024.

u 12:00h

Кatarina Milenković
0
O-09 Psihologija

07.06.2024.

u 09:00h

07.06.2024.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
0
F-101 Mehanika

07.06.2024.

u 09:00h

19.01.2024.

u 10:00h

Ljubiša Nešić
0
F-102 Metrologija i obrada rezultata merenja

05.06.2024.

u 09:00h

12.06.2024.

u 13:00h

Vesna Manić
0
F-103 Тermodinamika i molekularna fizika

10.06.2024.

u 09:00h

17.06.2024.

u 08:00h

Suzana Stamenković
0
F-104 Elektromagnetizam

11.06.2024.

u 10:00h

19.06.2024.

u 10:00h

Dejan Dimitrijević
0
F-105 Osnove matematičke fizike

10.06.2024.

u 10:00h

20.06.2024.

u 10:00h

Goran Đorđević
0
F-106 Optika

06.06.2024.

u 09:00h

13.06.2024.

u 12:00h

Saša Gocić
0
F-107 Osnove teorijske mehanike

14.06.2024.

u 09:00h

21.06.2024.

u 10:00h

Ana Mančić
0
F-108 Matematička fizika

13.06.2024.

u 09:00h

21.06.2024.

u 10:00h

Ivan Mančev
0
F-109 Osnove statističke fizike

03.06.2024.

u 10:00h

14.06.2024.

u 11:00h

Ljubiša Nešić
0
F-110 Osnove atomske i molekularne fizike

10.06.2024.

u 09:00h

17.06.2024.

u 09:00h

Ivan Mančev
0
F-111 Eksperimentalne metode u fizici

06.06.2024.

u 10:00h

Vidosav Marković
0
F-112 Osnove elektrodinamike

11.06.2024.

u 10:00h

20.06.2024.

u 11:00h

Ljiljana Stevanović
0
F-113 Osnove kvantne mehanike

13.06.2024.

u 10:00h

19.06.2024.

u 10:00h

Nenad Milojević
0
F-114 Osnove fizike čvrstog stanja

12.06.2024.

u 09:00h

18.06.2024.

u 12:00h

Ljiljana Кostić
0
F-116 Laboratorijski praktikum 1

07.06.2024.

u 10:00h

Lana Pantić-Ranđelović
0
F-117 Laboratorijski praktikum 2

11.06.2024.

u 10:00h

Vesna Manić
0
F-118 Laboratorijski praktikum 3

03.06.2024.

u 10:00h

Željko Mladenović
0
F-119 Laboratorijski praktikum 4

18.06.2024.

u 08:00h

Suzana Stamenković
0
F-120 Fizika atmosfere

07.06.2024.

u 10:00h

17.06.2024.

u 12:00h

Lana Pantić-Ranđelović
0
F-121 Oscilacije i talasi

05.06.2024.

u 10:00h

12.06.2024.

u 12:00h

Ana Mančić
0
F-122 Uvod u kosmologiju

12.06.2024.

u 10:00h

14.06.2024.

u 10:00h

Goran Đorđević
0
F-125 Fizički izvori štetnosti

11.06.2024.

u 10:00h

21.06.2024.

u 10:00h

Jasmina Jeknić-Dugić
0
F-126 Osnove biofizike

17.06.2024.

u 11:00h

Ljiljana Stevanović
0
H-144 Hemija

14.06.2024.

u 10:00h

21.06.2024.

u 10:00h

Milan Mitić
0