DECEMBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014

Decembarski 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M-02 Matematika 2

24.12.2019.

u 09:00h

27.12.2019.

u 09:00h

Jovana Nikolov Radenković
0
M-04 Matematika 4

21.12.2019.

u 09:00h

24.12.2019.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
0
O-05 Engleski jezik

23.12.2019.

u 09:00h

23.12.2019.

u 09:00h

Sonja Miletić
0
O-09 Psihologija

23.12.2019.

u 09:00h

23.12.2019.

u 09:00h

Jelisaveta Тodorović
0
F-103 Тermodinamika i molekularna fizika

26.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Suzana Stamenković
0
F-106 Optika

23.12.2019.

u 09:00h

23.12.2019.

u 09:00h

Saša Gocić
0
F-107 Osnove teorijske mehanike

27.12.2019.

u 09:00h

27.12.2019.

u 09:00h

Dragan Gajić
0
F-108 Matematička fizika

26.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Ivan Mančev
0
F-110 Osnove atomske i molekularne fizike

23.12.2019.

u 09:00h

23.12.2019.

u 09:00h

Ivan Mančev
0
F-112 Osnove elektrodinamike

24.12.2019.

u 09:00h

24.12.2019.

u 09:00h

Ljiljana Stevanović
0
F-113 Osnove kvantne mehanike

24.12.2019.

u 09:00h

24.12.2019.

u 09:00h

Nenad Milojević
0
F-114 Osnove fizike čvrstog stanja

23.12.2019.

u 09:00h

23.12.2019.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
0
F-115 Nuklearna fizika

26.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Jasmina Jeknić-Dugić
0
F-117 Laboratorijski praktikum 2

25.12.2019.

u 09:00h

25.12.2019.

u 09:00h

Vesna Manić
0
F-119 Laboratorijski praktikum 4

25.12.2019.

u 09:00h

25.12.2019.

u 09:00h

Suzana Stamenković
0
F-122 Uvod u kosmologiju

24.12.2019.

u 09:00h

24.12.2019.

u 09:00h

Goran Đorđević
0
F-123 Fizika životne sredine

24.11.2019.

u 09:00h

24.12.2019.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
0
F-126 Osnove biofizike

24.12.2019.

u 09:00h

24.12.2019.

u 09:00h

Ljiljana Stevanović
0
H-144 Hemija

24.12.2019.

u 09:00h

24.12.2019.

u 09:00h

Milan Mitić
0