JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014

Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Junski 2020/2021
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
IF-01 Osnove računarstva

18.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Marko Petković
1
IF-02 Uvod u objektno orijentisano programiranje

17.06.2020.

u 09:00h

23.06.2020.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
0
M-01 Matematika 1

23.06.2020.

u 09:00h

29.06.2020.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
3
M-02 Matematika 2

22.06.2020.

u 09:00h

29.06.2020.

u 09:00h

Jovana Nikolov Radenković
7
M-03 Matematika 3

23.06.2020.

u 09:00h

30.06.2020.

u 09:00h

Dejan Ilić
3
M-04 Matematika 4

18.06.2020.

u 09:00h

22.06.2020.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
0
O-01 Pedagogija

23.06.2020.

u 10:00h

Jelena Petrović
1
O-05 Engleski jezik

18.06.2020.

u 10:00h

18.06.2020.

u 10:00h

Nikola Тatar
4
O-09 Psihologija

23.06.2020.

u 12:00h

23.06.2020.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
4
F-101 Mehanika

17.06.2020.

u 09:00h

17.06.2020.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
0
F-102 Metrologija i obrada rezultata merenja

19.06.2020.

u 09:00h

19.06.2020.

u 09:00h

Vesna Manić
1
F-103 Тermodinamika i molekularna fizika

24.06.2020.

u 09:00h

24.06.2020.

u 09:00h

Suzana Stamenković
4
F-104 Elektromagnetizam

26.06.2020.

u 09:00h

26.06.2020.

u 09:00h

Dejan Dimitrijević
1
F-105 Programiranje u fizici

25.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Dejan Aleksić
2
F-105 Osnove matematičke fizike

29.06.2020.

u 09:00h

29.06.2020.

u 07:00h

Goran Đorđević
3
F-106 Optika

22.06.2020.

u 09:00h

22.06.2020.

u 09:00h

Saša Gocić
1
F-107 Osnove teorijske mehanike

30.06.2020.

u 09:00h

30.06.2020.

u 10:00h

Dragan Gajić
5
F-108 Matematička fizika

24.06.2020.

u 09:00h

24.06.2020.

u 09:00h

Ivan Mančev
1
F-109 Osnove statističke fizike

18.06.2020.

u 09:00h

18.06.2020.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
0
F-110 Osnove atomske i molekularne fizike

30.06.2020.

u 09:00h

30.06.2020.

u 09:00h

Ivan Mančev
4
F-111 Eksperimentalne metode u fizici

23.06.2020.

u 09:00h

23.06.2020.

u 09:00h

Vidosav Marković
1
F-112 Osnove elektrodinamike

26.06.2020.

u 09:00h

26.06.2020.

u 09:00h

Ljiljana Stevanović
2
F-113 Osnove kvantne mehanike

24.06.2020.

u 09:00h

24.06.2020.

u 09:00h

Nenad Milojević
1
F-114 Osnove fizike čvrstog stanja

19.06.2020.

u 09:00h

19.06.2020.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
1
F-115 Nuklearna fizika

29.06.2020.

u 09:00h

29.06.2020.

u 09:00h

Jasmina Jeknić-Dugić
1
F-116 Laboratorijski praktikum 1

29.06.2020.

u 09:00h

29.06.2020.

u 09:00h

Lana Pantić-Ranđelović
1
F-117 Laboratorijski praktikum 2

18.06.2020.

u 09:00h

18.06.2020.

u 09:00h

Vesna Manić
14
F-118 Laboratorijski praktikum 3

25.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Saša Gocić
1
F-119 Laboratorijski praktikum 4

17.06.2020.

u 09:00h

17.06.2020.

u 09:00h

Suzana Stamenković
4
F-120 Fizika atmosfere

25.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Lana Pantić-Ranđelović
0
F-121 Oscilacije i talasi

22.06.2020.

u 09:00h

22.06.2020.

u 09:00h

Ana Mančić
1
F-122 Uvod u kosmologiju

17.06.2020.

u 09:00h

17.06.2020.

u 09:00h

Goran Đorđević
1
F-123 Fizika životne sredine

19.06.2020.

u 10:00h

19.06.2020.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
5
F-124 Specijalna teorija relativnosti

25.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Dragoljub Dimitrijević
0
F-125 Fizički izvori štetnosti

22.06.2020.

u 09:00h

22.06.2020.

u 09:00h

Jasmina Jeknić-Dugić
2
F-126 Osnove biofizike

17.06.2020.

u 09:00h

17.06.2020.

u 09:00h

Ljiljana Stevanović
0
H-144 Hemija

26.06.2020.

u 09:00h

26.06.2020.

u 09:00h

Milan Mitić
14