APRILSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014

Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
IF-01 Osnove računarstva

06.04.2020.

u 09:00h

10.04.2020.

u 09:00h

Marko Petković
0
IF-02 Uvod u objektno orijentisano programiranje

06.04.2020.

u 09:00h

10.04.2020.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
0
M-01 Matematika 1

10.04.2020.

u 09:00h

11.04.2020.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M-03 Matematika 3

06.04.2020.

u 09:00h

10.04.2020.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
F-101 Mehanika

06.04.2020.

u 09:00h

06.04.2020.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
0
F-102 Metrologija i obrada rezultata merenja

09.04.2020.

u 09:00h

09.04.2020.

u 09:00h

Vesna Manić
0
F-104 Elektromagnetizam

07.04.2020.

u 09:00h

07.04.2020.

u 09:00h

Dejan Dimitrijević
0
F-105 Programiranje u fizici

08.04.2020.

u 09:00h

08.04.2020.

u 09:00h

Dejan Aleksić
0
F-105 Osnove matematičke fizike

09.04.2020.

u 09:00h

09.04.2020.

u 09:00h

Goran Đorđević
1
F-109 Osnove statističke fizike

07.04.2020.

u 09:00h

07.04.2020.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
0
F-110 Osnove atomske i molekularne fizike

10.04.2020.

u 09:00h

10.04.2020.

u 09:00h

Ivan Mančev
0
F-111 Eksperimentalne metode u fizici

08.04.2020.

u 09:00h

08.04.2020.

u 09:00h

Vidosav Marković
0
F-116 Laboratorijski praktikum 1

07.04.2020.

u 09:00h

09.04.2020.

u 09:00h

Lana Pantić-Ranđelović
0
F-118 Laboratorijski praktikum 3

08.04.2020.

u 09:00h

08.04.2020.

u 09:00h

Saša Gocić
0
F-120 Fizika atmosfere

09.04.2020.

u 09:00h

09.04.2020.

u 09:00h

Lana Pantić-Ranđelović
0
F-121 Oscilacije i talasi

06.04.2020.

u 09:00h

06.04.2020.

u 09:00h

Ana Mančić
0
F-124 Specijalna teorija relativnosti

09.04.2020.

u 09:00h

09.04.2020.

u 09:00h

Dragoljub Dimitrijević
0
F-125 Fizički izvori štetnosti

06.04.2020.

u 09:00h

06.04.2020.

u 09:00h

Jasmina Jeknić-Dugić
0