OKTOBAR II ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014

Junski 2021/2022Junski 2 2021/2022Septembarski 2021/2022Oktobarski 2021/2022Oktobar II 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
G135 Pedagogija

27.09.2022.

u 09:00h

0
IF-01 Osnove računarstva

23.09.2022.

u 09:00h

30.09.2022.

u 14:00h

0
F-101 Mehanika

04.10.2022.

u 09:00h

0
F-102 Metrologija i obrada rezultata merenja

23.09.2022.

u 09:00h

0
F-103 Тermodinamika i molekularna fizika

28.09.2022.

u 09:00h

0
F-104 Elektromagnetizam

04.10.2022.

u 09:00h

0
F-105 Programiranje u fizici

23.09.2022.

u 09:00h

0
F-105 Osnove matematičke fizike

26.09.2022.

u 09:00h

0
F-106 Optika

03.10.2022.

u 09:00h

0
F-107 Osnove teorijske mehanike

26.09.2022.

u 09:00h

0
F-108 Matematička fizika

28.09.2022.

u 09:00h

0
F-109 Osnove statističke fizike

04.10.2022.

u 09:00h

0
F-110 Osnove atomske i molekularne fizike

28.09.2022.

u 09:00h

0
F-111 Eksperimentalne metode u fizici

29.09.2022.

u 09:00h

0
F-112 Osnove elektrodinamike

26.09.2022.

u 09:00h

0
F-113 Osnove kvantne mehanike

23.09.2022.

u 09:00h

0
F-114 Osnove fizike čvrstog stanja

27.09.2022.

u 09:00h

0
F-115 Nuklearna fizika

23.09.2022.

u 09:00h

0
F-116 Laboratorijski praktikum 1

23.09.2022.

u 09:00h

0
F-117 Laboratorijski praktikum 2

23.09.2022.

u 09:00h

0
F-118 Laboratorijski praktikum 3

29.09.2022.

u 09:00h

0
F-119 Laboratorijski praktikum 4

29.09.2022.

u 09:00h

0
F-120 Fizika atmosfere

26.09.2022.

u 09:00h

0
F-121 Oscilacije i talasi

03.10.2022.

u 09:00h

0
F-122 Uvod u kosmologiju

29.09.2022.

u 09:00h

0
F-123 Fizika životne sredine

23.09.2022.

u 09:00h

0
F-124 Specijalna teorija relativnosti

26.09.2022.

u 09:00h

0
F-125 Fizički izvori štetnosti

03.10.2022.

u 09:00h

0
F-126 Osnove biofizike

29.09.2022.

u 09:00h

0