JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014

Junski 2021/2022Junski 2 2021/2022Septembarski 2021/2022Oktobarski 2021/2022Oktobar II 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BIOI12 Osnovi astrofizike sa astrobiologijom

23.06.2022.

u 13:00h

Milan Milošević
1
G135 Pedagogija

14.06.2022.

u 09:00h

0
IF-01 Osnove računarstva

22.06.2022.

u 09:00h

23.06.2022.

u 14:00h

Marko Petković
2
M-01 Matematika 1

13.06.2022.

u 09:00h

20.06.2022.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
4
M-02 Matematika 2

09.06.2022.

u 09:00h

10.06.2022.

u 09:00h

Jovana Milenković
2
M-03 Matematika 3

10.06.2022.

u 09:00h

23.06.2022.

u 09:00h

Dejan Ilić
3
M-04 Matematika 4

10.06.2022.

u 09:00h

23.06.2022.

u 14:00h

Dejan Ilić
5
O-04 Engleski jezik 1

10.06.2022.

u 10:00h

13.06.2022.

u 10:00h

0
O-05 Engleski jezik

10.06.2022.

u 10:00h

13.06.2022.

u 10:00h

Кatarina Milenković
1
O-05 Engleski jezik 2

10.06.2022.

u 10:00h

13.06.2022.

u 10:00h

0
O-09 Psihologija

13.06.2022.

u 11:00h

Jelisaveta Тodorović
1
F-101 Mehanika

08.06.2022.

u 09:00h

0
F-102 Metrologija i obrada rezultata merenja

10.06.2022.

u 09:00h

0
F-103 Тermodinamika i molekularna fizika

16.06.2022.

u 09:00h

Suzana Stamenković
2
F-104 Elektromagnetizam

08.06.2022.

u 09:00h

Dejan Dimitrijević
9
F-105 Programiranje u fizici

15.06.2022.

u 09:00h

0
F-105 Osnove matematičke fizike

17.06.2022.

u 09:00h

Goran Đorđević
1
F-106 Optika

16.06.2022.

u 09:00h

Saša Gocić
4
F-107 Osnove teorijske mehanike

15.06.2022.

u 09:00h

Ana Mančić
4
F-108 Matematička fizika

17.06.2022.

u 09:00h

Ivan Mančev
4
F-109 Osnove statističke fizike

08.06.2022.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
1
F-110 Osnove atomske i molekularne fizike

16.06.2022.

u 09:00h

Ivan Mančev
5
F-111 Eksperimentalne metode u fizici

22.06.2022.

u 09:00h

Vidosav Marković
4
F-112 Osnove elektrodinamike

16.06.2022.

u 09:00h

Ljiljana Stevanović
4
F-113 Osnove kvantne mehanike

13.06.2022.

u 09:00h

0
F-114 Osnove fizike čvrstog stanja

10.06.2022.

u 09:00h

10.06.2022.

u 07:00h

Ljiljana Кostić
3
F-115 Nuklearna fizika

20.06.2022.

u 09:00h

20.06.2022.

u 07:00h

Jasmina Jeknić-Dugić
1
F-116 Laboratorijski praktikum 1

13.06.2022.

u 09:00h

0
F-117 Laboratorijski praktikum 2

23.06.2022.

u 09:00h

0
F-118 Laboratorijski praktikum 3

14.06.2022.

u 09:00h

Saša Gocić
1
F-119 Laboratorijski praktikum 4

22.06.2022.

u 09:00h

Suzana Stamenković
7
F-120 Fizika atmosfere

14.06.2022.

u 09:00h

0
F-121 Oscilacije i talasi

21.06.2022.

u 09:00h

Ana Mančić
2
F-122 Uvod u kosmologiju

15.06.2022.

u 09:00h

0
F-123 Fizika životne sredine

21.06.2022.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
2
F-124 Specijalna teorija relativnosti

14.06.2022.

u 09:00h

0
F-125 Fizički izvori štetnosti

21.06.2022.

u 09:00h

0
F-126 Osnove biofizike

15.06.2022.

u 09:00h

Ljiljana Stevanović
1
H-144 Hemija

16.06.2022.

u 09:00h

0