JANUARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Januarski 2023/2024Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Septembarsko-oktobarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
Praktična nastava

10.02.2023.

u 11:00h

Nevenka Đerić
0
G101 Uvod u geografiju

09.02.2023.

u 08:30h

0
G102 Matematička geografija

06.02.2023.

u 10:30h

0
G103 Geologija sa petrografijom

10.02.2023.

u 11:00h

Nevenka Đerić
0
G104 Nacionalna ekonomija

06.02.2023.

u 12:00h

Jelena Petrović
3
G105 Кartografija

06.02.2023.

u 10:30h

Ivan Filipović
6
G106 Geološki resursi

10.02.2023.

u 11:00h

Nevenka Đerić
2
G107 Informatika

03.02.2023.

u 09:00h

06.02.2023.

u 14:00h

Milan Bašić
5
G108 Engleski jezik

07.02.2023.

u 10:00h

09.02.2023.

u 10:00h

0
G109 Кlimatologija

06.02.2023.

u 08:00h

Nataša Martić-Bursać
10
G110 Biogeografija

08.02.2023.

u 11:30h

Ranko Dragović
6
G111 Geografija stanovništva

01.02.2023.

u 11:00h

Selim Šaćirović
3
G112 Geografija zemljišta

09.02.2023.

u 09:00h

Mrđan Đokić
7
G113 Hidrologija

30.01.2023.

u 10:00h

Ljiljana Stričević
8
G114 Geomorfologija

03.02.2023.

u 08:00h

Mrđan Đokić
9
G115 Geografija naselja

09.02.2023.

u 09:30h

Ninoslav Golubović
2
G116 Metodika nastave geografije

08.02.2023.

u 09:30h

Ranko Dragović
10
G117 Industrijska gegorafija

07.02.2023.

u 10:00h

Ninoslav Golubović
14
G118 Geografija Srbije I

01.02.2023.

u 10:00h

Ljiljana Stričević
4
G119 Regionalna geografija I

07.02.2023.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
9
G120 Тuristička geografija

31.01.2023.

u 10:00h

Marija Bratić
8
G121 Regionalna geografija II

01.02.2023.

u 10:00h

0
G122 Geografija Srbije II

06.02.2023.

u 10:00h

Ljiljana Stričević
1
G123 Metodika praktične nastave geografije

08.02.2023.

u 10:30h

Ranko Dragović
7
G124 Agrarna geografija

10.02.2023.

u 09:00h

Ninoslav Golubović
1
G136 Geografija lokalne sredine

10.02.2023.

u 10:00h

0
G137 Statistika

06.02.2023.

u 09:00h

08.02.2023.

u 16:00h

0
G139 Nacionalna hidrologija

30.01.2023.

u 10:00h

0
G140 Nacionalna istorija

09.02.2023.

u 09:30h

Miloš Đorđević
15
G141 Poslovna statistika

06.02.2023.

u 09:00h

08.02.2023.

u 16:00h

0
G142 Кulturno-istorijske osnove turizma

09.02.2023.

u 09:30h

Ninoslav Golubović
1
G143 Nacionalna klimatologija

06.02.2023.

u 08:00h

0