JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Januarski 2023/2024Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
Praktična nastava

06.06.2023.

u 11:00h

Nevenka Đerić
2
Praktična nastava

09.06.2023.

u 08:00h

Mrđan Đokić
2
Praktična nastava

16.06.2023.

u 11:45h

Selim Šaćirović
15
G101 Uvod u geografiju

05.06.2023.

u 08:00h

0
G102 Matematička geografija

12.06.2023.

u 11:00h

0
G103 Geologija sa petrografijom

06.06.2023.

u 11:00h

Nevenka Đerić
1
G104 Nacionalna ekonomija

21.06.2023.

u 12:00h

Jelena Petrović
1
G105 Кartografija

12.06.2023.

u 10:30h

Ivan Filipović
10
G106 Geološki resursi

06.06.2023.

u 11:00h

Nevenka Đerić
1
G107 Informatika

15.06.2023.

u 09:00h

16.06.2023.

u 09:00h

Milan Bašić
7
G108 Engleski jezik

06.06.2023.

u 12:00h

08.06.2023.

u 12:00h

Кatarina Milenković
2
G109 Кlimatologija

05.06.2023.

u 08:00h

Nataša Martić-Bursać
6
G110 Biogeografija

07.06.2023.

u 11:30h

Ranko Dragović
4
G111 Geografija stanovništva

16.06.2023.

u 11:45h

Selim Šaćirović
7
G112 Geografija zemljišta

08.06.2023.

u 08:00h

Mrđan Đokić
5
G113 Hidrologija

07.06.2023.

u 09:00h

Ljiljana Stričević
6
G114 Geomorfologija

09.06.2023.

u 08:00h

Mrđan Đokić
11
G115 Geografija naselja

09.06.2023.

u 08:00h

Ninoslav Golubović
1
G116 Metodika nastave geografije

07.06.2023.

u 09:30h

Ranko Dragović
5
G117 Industrijska gegorafija

05.06.2023.

u 08:00h

Ninoslav Golubović
10
G118 Geografija Srbije I

12.06.2023.

u 09:00h

Ljiljana Stričević
9
G119 Regionalna geografija I

07.06.2023.

u 09:00h

Aleksandar Radivojević
7
G120 Тuristička geografija

06.06.2023.

u 10:00h

Marija Bratić
7
G121 Regionalna geografija II

06.06.2023.

u 09:00h

Aleksandar Radivojević
7
G122 Geografija Srbije II

14.06.2023.

u 09:00h

Ljiljana Stričević
6
G123 Metodika praktične nastave geografije

07.06.2023.

u 10:30h

Ranko Dragović
6
G124 Agrarna geografija

09.06.2023.

u 09:00h

Ninoslav Golubović
8
G131 Geometrija

09.06.2023.

u 09:00h

17.06.2023.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
1
G139 Nacionalna hidrologija

07.06.2023.

u 09:00h

0
G140 Nacionalna istorija

16.06.2023.

u 13:00h

Miloš Đorđević
3
G142 Кulturno-istorijske osnove turizma

16.06.2023.

u 14:00h

Ninoslav Golubović
17