JUNSKI 2 ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Oktobar III 2019/2020Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023Septembarski 2022/2023Oktobarski 2022/2023Oktobar II 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
Praktična nastava

28.06.2023.

u 11:00h

Nevenka Đerić
0
G101 Uvod u geografiju

26.06.2023.

u 08:00h

0
G103 Geologija sa petrografijom

28.06.2023.

u 11:00h

Nevenka Đerić
0
G106 Geološki resursi

28.06.2023.

u 11:00h

Nevenka Đerić
0
G109 Кlimatologija

03.07.2023.

u 08:00h

0
G110 Biogeografija

05.07.2023.

u 11:30h

0
G111 Geografija stanovništva

28.06.2023.

u 11:45h

0
G112 Geografija zemljišta

06.07.2023.

u 08:00h

0
G113 Hidrologija

26.06.2023.

u 09:00h

0
G114 Geomorfologija

07.07.2023.

u 08:00h

0
G115 Geografija naselja

03.07.2023.

u 08:00h

0
G116 Metodika nastave geografije

29.06.2023.

u 09:30h

0
G117 Industrijska gegorafija

26.06.2023.

u 09:00h

0
G118 Geografija Srbije I

03.07.2023.

u 09:00h

0
G120 Тuristička geografija

27.06.2023.

u 10:00h

0
G122 Geografija Srbije II

05.07.2023.

u 09:00h

0
G123 Metodika praktične nastave geografije

05.07.2023.

u 10:30h

0
G124 Agrarna geografija

03.07.2023.

u 08:00h

0
G139 Nacionalna hidrologija

26.06.2023.

u 09:00h

0
G140 Nacionalna istorija

26.06.2023.

u 11:00h

0