JUNSKI 2 ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2014

Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Septembarsko-oktobarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
Praktična nastava

28.06.2023.

u 11:00h

Nevenka Đerić
1
Praktična nastava

07.07.2023.

u 08:00h

Mrđan Đokić
1
Praktična nastava

07.07.2023.

u 11:00h

Selim Šaćirović
4
G101 Uvod u geografiju

26.06.2023.

u 08:00h

0
G102 Matematička geografija

03.07.2023.

u 11:00h

Ivan Filipović
0
G103 Geologija sa petrografijom

28.06.2023.

u 11:00h

Nevenka Đerić
0
G104 Nacionalna ekonomija

13.07.2023.

u 11:00h

Jelena Petrović
3
G105 Кartografija

03.07.2023.

u 10:30h

Ivan Filipović
7
G106 Geološki resursi

28.06.2023.

u 11:00h

Nevenka Đerić
1
G107 Informatika

27.06.2023.

u 14:00h

29.06.2023.

u 14:00h

Milan Bašić
7
G108 Engleski jezik

03.07.2023.

u 10:00h

04.07.2023.

u 10:00h

Кatarina Milenković
3
G109 Кlimatologija

03.07.2023.

u 08:00h

Nataša Martić-Bursać
6
G110 Biogeografija

05.07.2023.

u 11:30h

Ranko Dragović
3
G111 Geografija stanovništva

07.07.2023.

u 11:00h

Selim Šaćirović
3
G112 Geografija zemljišta

06.07.2023.

u 08:00h

Mrđan Đokić
5
G113 Hidrologija

26.06.2023.

u 09:00h

Ljiljana Stričević
7
G114 Geomorfologija

07.07.2023.

u 08:00h

Mrđan Đokić
12
G115 Geografija naselja

03.07.2023.

u 08:00h

0
G116 Metodika nastave geografije

28.06.2023.

u 09:30h

Ranko Dragović
6
G117 Industrijska gegorafija

26.06.2023.

u 09:00h

Ninoslav Golubović
4
G118 Geografija Srbije I

03.07.2023.

u 09:00h

Ljiljana Stričević
9
G119 Regionalna geografija I

04.07.2023.

u 09:00h

Aleksandar Radivojević
8
G120 Тuristička geografija

27.06.2023.

u 10:00h

Marija Bratić
7
G121 Regionalna geografija II

28.06.2023.

u 09:00h

Aleksandar Radivojević
8
G122 Geografija Srbije II

05.07.2023.

u 09:00h

Ljiljana Stričević
2
G123 Metodika praktične nastave geografije

05.07.2023.

u 10:30h

Ranko Dragović
10
G124 Agrarna geografija

03.07.2023.

u 08:00h

Ninoslav Golubović
9
G139 Nacionalna hidrologija

26.06.2023.

u 09:00h

0
G140 Nacionalna istorija

29.06.2023.

u 14:00h

Miloš Đorđević
2
G142 Кulturno-istorijske osnove turizma

29.06.2023.

u 14:00h

Ninoslav Golubović
6