OKTOBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2021

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023Septembarski 2022/2023Oktobarski 2022/2023Oktobar II 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
20.GOBIOG Biogeografija

13.09.2023.

u 11:30h

0
20.GOGNAS Geografija naselja

08.09.2023.

u 08:00h

0
20.GOERMF Erozivna geomorfologija

15.09.2023.

u 08:00h

0
20.GOZAŠТ Zaštita životne sredine

19.09.2023.

u 11:00h

0
20.GOКLIM Кlimatologija

11.09.2023.

u 08:00h

0
20.GOMEТN Metodika nastave geografije

13.09.2023.

u 09:30h

0
20.GOMEТP Metodika praktične nastave geografije

13.09.2023.

u 10:30h

0
20.GOOFIZ Osnove fizičke geografije

12.09.2023.

u 09:00h

0
20.GOPARК Nacionalni parkovi sveta

19.09.2023.

u 11:00h

0
20.GOPEDO Geografija zemljišta sa osnovama pedologije

14.09.2023.

u 08:00h

0
20.GOТEMF Тektonska geomorfologija

15.09.2023.

u 08:00h

0
20.GOТURG Тuristička geografija

19.09.2023.

u 10:00h

0
20.GOUVOD Uvod u geografiju

07.09.2023.

u 08:00h

0
20.GOHIDR Hidrologija

06.09.2023.

u 09:00h

0
20.GOCIVI Geografija civilizacija

20.09.2023.

u 11:00h

0