OKTOBARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2021

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Septembarsko-oktobarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
00.ENGA2 Engleski jezik A2

12.09.2023.

u 10:00h

Кatarina Milenković
1
20.GOBIOG Biogeografija

13.09.2023.

u 09:30h

Ranko Dragović
Mrđan Đokić
3
20.GOGEOL Geologija sa paleogeografijom

08.09.2023.

u 12:00h

0
20.GOGIS Geografski informacioni sistemi

19.09.2023.

u 14:00h

Milan Đorđević
2
20.GOGNAS Geografija naselja

08.09.2023.

u 08:00h

0
20.GOERMF Erozivna geomorfologija

15.09.2023.

u 08:00h

Mrđan Đokić
8
20.GOZAŠТ Zaštita životne sredine

19.09.2023.

u 11:00h

Тatjana Đekić
1
20.GOINFO Informatika

06.09.2023.

u 14:00h

11.09.2023.

u 14:00h

Zorana Jančić
1
20.GOКARТ Кartografija

18.09.2023.

u 10:30h

Ivan Filipović
1
20.GOКLIM Кlimatologija

11.09.2023.

u 08:00h

Nataša Martić-Bursać
4
20.GOMAТE Matematička geografija

18.09.2023.

u 11:00h

Ivan Filipović
1
20.GOMEТN Metodika nastave geografije

13.09.2023.

u 09:30h

0
20.GOMEТP Metodika praktične nastave geografije

13.09.2023.

u 09:30h

0
20.GONASL Geonasleđe Srbije

08.09.2023.

u 12:00h

0
20.GOOFIZ Osnove fizičke geografije

12.09.2023.

u 09:00h

0
20.GOPARК Nacionalni parkovi sveta

18.09.2023.

u 10:00h

0
20.GOPEDA Pedagogija

12.09.2023.

u 10:00h

Jelena Petrović
1
20.GOPEDO Geografija zemljišta sa osnovama pedologije

14.09.2023.

u 08:00h

Ranko Dragović
Mrđan Đokić
11
20.GOPSIH Psihologija

07.09.2023.

u 10:00h

Jelisaveta Тodorović
3
20.GOREG1 Regionalna geografija 1

12.09.2023.

u 09:00h

0
20.GOREG2 Regionalna geografija 2

13.09.2023.

u 09:00h

0
20.GOSТAТ Uvod u statistiku

13.09.2023.

u 09:00h

19.09.2023.

u 09:00h

0
20.GOТEMF Тektonska geomorfologija

15.09.2023.

u 08:00h

Mrđan Đokić
1
20.GOТURG Тuristička geografija

19.09.2023.

u 10:00h

0
20.GOUVOD Uvod u geografiju

07.09.2023.

u 08:00h

0
20.GOHIDR Hidrologija

06.09.2023.

u 09:00h

0
20.GOCIVI Geografija civilizacija

20.09.2023.

u 11:00h

Selim Šaćirović
2
20.GOŠКOL Školska praksa

13.09.2023.

u 09:30h

0