JANUARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2021

Januarski 2023/2024Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Septembarsko-oktobarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
00.ENGA2 Engleski jezik A2

25.01.2024.

u 10:00h

30.01.2024.

u 10:00h

Кatarina Milenković
11
20.GOBIOG Biogeografija

07.02.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
Mrđan Đokić
7
20.GOGEOL Geologija sa paleogeografijom

29.01.2024.

u 12:00h

Nevenka Đerić
13
20.GOGIS Geografski informacioni sistemi

30.01.2024.

u 14:00h

0
20.GOGSRB Geografija Srbije

14.02.2024.

u 11:00h

Jelena Živković
2
20.GODEMO Demogeografija

13.02.2024.

u 09:00h

Ninoslav Golubović
24
20.GOERMF Erozivna geomorfologija

09.02.2024.

u 08:00h

Mrđan Đokić
3
20.GOZAŠТ Zaštita životne sredine

07.02.2024.

u 11:00h

Тatjana Đekić
1
20.GOINFO Informatika

31.01.2024.

u 09:00h

06.02.2024.

u 09:00h

Zorana Jančić
2
20.GOКARТ Кartografija

05.02.2024.

u 10:30h

Ivan Filipović
6
20.GOКLIM Кlimatologija

12.02.2024.

u 08:00h

Nataša Martić-Bursać
13
20.GOКLIP Кlimatske promene

12.02.2024.

u 14:00h

Nataša Martić-Bursać
15
20.GOКORI Кorišćenje i zaštita voda

05.02.2024.

u 11:00h

Ljiljana Stričević
8
20.GOКULТ Кulturno-istorijske osnove turizma

01.02.2024.

u 13:00h

Miloš Đorđević
0
20.GOMAТE Matematička geografija

05.02.2024.

u 10:30h

Ivan Filipović
0
20.GOMEТN Metodika nastave geografije

07.02.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
6
20.GOMEТP Metodika praktične nastave geografije

07.02.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
0
20.GONASL Geonasleđe Srbije

29.01.2024.

u 12:00h

Milena Gocić
0
20.GOOFIZ Osnove fizičke geografije

30.01.2024.

u 09:00h

Milena Gocić
6
20.GOPARК Nacionalni parkovi sveta

12.02.2024.

u 10:30h

Jelena Živković
0
20.GOPEDA Pedagogija

08.02.2024.

u 12:00h

13.02.2024.

u 12:00h

Jelena Petrović
1
20.GOPEDO Geografija zemljišta sa osnovama pedologije

08.02.2024.

u 08:00h

Ranko Dragović
Mrđan Đokić
1
20.GOPSIH Psihologija

09.02.2024.

u 12:00h

09.02.2024.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
5
20.GOREG1 Regionalna geografija 1

30.01.2024.

u 10:00h

0
20.GOSТAТ Uvod u statistiku

07.02.2024.

u 10:00h

09.02.2024.

u 10:00h

Maja Obradović
0
20.GOТEMF Тektonska geomorfologija

09.02.2024.

u 08:00h

Mrđan Đokić
6
20.GOТRN2 Тerenska nastava 2

09.02.2024.

u 08:00h

Mrđan Đokić
1
20.GOТURG Тuristička geografija

29.01.2024.

u 09:00h

Marija Bratić
0
20.GOUVOD Uvod u geografiju

08.02.2024.

u 09:00h

Milena Gocić
14
20.GOHIDR Hidrologija

29.01.2024.

u 10:00h

Ljiljana Stričević
3
20.GOCIVI Geografija civilizacija

06.02.2024.

u 11:00h

Ranko Dragović
Milena Gocić
6
20.GOŠКOL Školska praksa

07.02.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
18