JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2021

Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
00.ENGMB1 Engleski jezik B1

08.02.2024.

u 10:00h

08.02.2024.

u 11:00h

Кatarina Milenković
0
00.PEDКOM Pedagoška komunikacija

08.02.2024.

u 12:00h

13.02.2024.

u 12:00h

Jelena Petrović
1
20.GMAGRA Agrarna geografija

12.02.2024.

u 09:30h

Ninoslav Golubović
0
20.GMBALК Regionalna geografija Balkanskog poluostrva

30.01.2024.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
2
20.GMGIS Analiza geoprostornih podataka u GIS-u

30.01.2024.

u 14:00h

Milan Đorđević
3
20.GMZAŠТ Zaštićena prirodna dobra

07.02.2024.

u 11:00h

Тatjana Đekić
4
20.GMINDG Industrijska geografija

12.02.2024.

u 09:00h

Ninoslav Golubović
4
20.GMLOКS Geografija lokalne sredine

12.02.2024.

u 10:00h

Jelena Živković
4
20.GMMINO Metodičke inovacije u geografiji

14.02.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
0
20.GMNIR Metodologija naučno-istraživačkog rada

08.02.2024.

u 09:00h

Mrđan Đokić
4
20.GMPLAN Geografske osnove prostornog planiranja

09.02.2024.

u 10:00h

Željko Anđelković
Ninoslav Golubović
4
20.GMPOLI Politička geografija

14.02.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
2
20.GMPRIV Svetska privreda

14.02.2024.

u 12:00h

Jelena Petrović
0
20.GMPRIК Primenjena klimatologija

12.02.2024.

u 08:00h

Nataša Martić-Bursać
1
20.GMRGS1 Regionalna geografija Srbije 1

30.01.2024.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
1
20.GMRGS2 Regionalna geografija Srbije 2

06.02.2024.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
1
20.GMRURE Ruralna ekologija

07.02.2024.

u 11:00h

Тatjana Đekić
3
20.GMRURP Ruralno planiranje

25.01.2024.

u 08:00h

Željko Anđelković
3
20.GMSAOB Saobraćajna geografija

12.02.2024.

u 11:00h

Jelena Živković
4
20.GMSТAТ Statistički modeli u geografiji

07.02.2024.

u 10:00h

13.02.2024.

u 10:00h

Maja Obradović
1
20.GMSТRU Stručna praksa

29.01.2024.

u 10:00h

Marija Bratić
1
20.GMТEMК Тematsko kartiranje

12.02.2024.

u 11:00h

Ivan Filipović
0
20.GMHAZA Hazardi

13.02.2024.

u 10:00h

Milena Gocić
4
20.GMŠКOL Školska praksa

07.02.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
1