SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2021

Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
00.ENGMB1 Engleski jezik B1

01.09.2023.

u 10:00h

01.09.2023.

u 10:00h

Кatarina Milenković
1
20.GMAGRA Agrarna geografija

22.08.2023.

u 09:00h

Ninoslav Golubović
0
20.GMBALК Regionalna geografija Balkanskog poluostrva

23.08.2023.

u 09:00h

Aleksandar Radivojević
0
20.GMGIS Analiza geoprostornih podataka u GIS-u

22.08.2023.

u 14:00h

Milan Đorđević
0
20.GMZAŠТ Zaštićena prirodna dobra

30.08.2023.

u 11:00h

Тatjana Đekić
0
20.GMINDG Industrijska geografija

21.08.2023.

u 08:00h

Ninoslav Golubović
0
20.GMLOКS Geografija lokalne sredine

01.09.2023.

u 10:00h

Jelena Živković
1
20.GMMINO Metodičke inovacije u geografiji

30.08.2023.

u 09:30h

Ranko Dragović
2
20.GMNIR Metodologija naučno-istraživačkog rada

31.08.2023.

u 09:00h

Mrđan Đokić
0
20.GMPLAN Geografske osnove prostornog planiranja

04.09.2023.

u 11:00h

Selim Šaćirović
2
20.GMPOLI Politička geografija

30.08.2023.

u 14:30h

Ranko Dragović
3
20.GMPRIV Svetska privreda

01.09.2023.

u 11:00h

Jelena Petrović
0
20.GMPRIК Primenjena klimatologija

02.09.2023.

u 08:00h

Nataša Martić-Bursać
0
20.GMPRIH Primenjena hidrologija

21.08.2023.

u 09:00h

0
20.GMRGS1 Regionalna geografija Srbije 1

22.08.2023.

u 09:00h

Aleksandar Radivojević
1
20.GMRGS2 Regionalna geografija Srbije 2

23.08.2023.

u 09:00h

Aleksandar Radivojević
2
20.GMRURE Ruralna ekologija

30.08.2023.

u 11:00h

Тatjana Đekić
0
20.GMRURP Ruralno planiranje

22.08.2023.

u 08:00h

Ninoslav Golubović
0
20.GMSAOB Saobraćajna geografija

01.09.2023.

u 10:00h

Jelena Živković
1
20.GMSТAТ Statistički modeli u geografiji

29.08.2023.

u 09:00h

31.08.2023.

u 09:00h

Maja Obradović
0
20.GMТEMК Тematsko kartiranje

28.08.2023.

u 11:00h

Ivan Filipović
1
20.GMТRN Тerenska nastava

30.08.2023.

u 11:00h

Тatjana Đekić
0
20.GMHAZA Hazardi

29.08.2023.

u 09:00h

Milena Gocić
0