SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2021

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023Septembarski 2022/2023Oktobarski 2022/2023Oktobar II 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
20.GMAGRA Agrarna geografija

22.08.2023.

u 09:00h

0
20.GMZAŠТ Zaštićena prirodna dobra

30.08.2023.

u 11:00h

0
20.GMINDG Industrijska geografija

21.08.2023.

u 08:00h

0
20.GMMINO Metodičke inovacije u geografiji

30.08.2023.

u 15:30h

0
20.GMNIR Metodologija naučno-istraživačkog rada

31.08.2023.

u 09:00h

0
20.GMPLAN Geografske osnove prostornog planiranja

30.08.2023.

u 11:30h

0
20.GMPRIК Primenjena klimatologija

02.09.2023.

u 08:00h

0
20.GMPRIH Primenjena hidrologija

21.08.2023.

u 09:00h

0
20.GMRURE Ruralna ekologija

30.08.2023.

u 11:00h

0
20.GMRURP Ruralno planiranje

22.08.2023.

u 08:00h

0
20.GMHAZA Hazardi

29.08.2023.

u 09:00h

0
20GMPOLI Politička geografija

30.08.2023.

u 14:30h

0