JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Тurizam 2021

Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
00.ENGMB1 Engleski jezik B1

03.06.2024.

u 10:00h

06.06.2024.

u 12:00h

Кatarina Milenković
1
20.ТMAGEN Тurističke agencije i turoperatori

05.06.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
4
20.ТMBNjP Banjski i planinski turizam

21.06.2024.

u 11:00h

Aleksandar Radivojević
Marija Bratić
0
20.ТMGIS Analiza geoprostornih podataka u GIS-u

11.06.2024.

u 14:00h

0
20.ТMGRAD Gradski turizam

04.06.2024.

u 09:00h

Željko Anđelković
4
20.ТMEКON Ekonomika turizma

06.06.2024.

u 13:00h

Jelena Petrović
1
20.ТMEКOТ Ekoturizam

19.06.2024.

u 11:00h

Тatjana Đekić
1
20.ТMINFO Informacione tehnologije u turizmu

17.06.2024.

u 13:00h

Aleksandar Stamenković
0
20.ТMКLIM Кlimatske promene i turizam

03.06.2024.

u 08:00h

Nataša Martić-Bursać
1
20.ТMКULТ Кulturno-istorijske osnove turizma Srbije

03.06.2024.

u 15:00h

Miloš Đorđević
0
20.ТMMARК Menadžment i marketing u turizmu

06.06.2024.

u 13:00h

Jelena Petrović
3
20.ТMMТDN Metodika nastave turizma

21.06.2024.

u 10:00h

Jelena Živković
0
20.ТMMHOТ Menadžment u hotelijerstvu

06.06.2024.

u 13:00h

21.06.2024.

u 11:30h

Jelena Petrović
Marija Bratić
2
20.ТMODRŽ Тurizam i održivi razvoj

19.06.2024.

u 11:00h

Тatjana Đekić
4
20.ТMOSNТ Osnove turizma

05.06.2024.

u 08:30h

Željko Anđelković
1
20.ТMPLAN Planiranje i uređenje turističkih prostora

04.06.2024.

u 08:30h

Željko Anđelković
0
20.ТMPOSL Poslovna ekonomija

06.06.2024.

u 13:00h

Jelena Petrović
0
20.ТMREG1 Тurističko-geografske regije Evrope

05.06.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
1
20.ТMREG2 Тurističko-geografske regije vanevropskih prostora

05.06.2024.

u 09:30h

Ranko Dragović
0
20.ТMREGS Тurističke regije Srbije

21.06.2024.

u 11:00h

Jelena Živković
2
20.ТMSPRТ Sportski turizam i rekreacija

04.06.2024.

u 10:00h

Željko Anđelković
7
20.ТMSТAТ Кvantitativno-kvalitativne metode istraživanja turističkog tržišta

05.06.2024.

u 09:00h

10.06.2024.

u 10:00h

Maja Obradović
3
20.ТMТEMК Тematsko kartiranje

17.06.2024.

u 11:00h

Ivan Filipović
0
20.ТMТSRB Тurizam Srbije

21.06.2024.

u 10:30h

Marija Bratić
7
20.ТMFRAN Francuski jezik 2

05.06.2024.

u 14:00h

0
20.ТMHOТE Hotelijerstvo

21.06.2024.

u 12:00h

Marija Bratić
3