APRILSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Hemija, modul Istraživanje

Aprilski 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
XX.H200C Viši kurs neorganske hemije

03.04.2023.

u 10:00h

04.04.2023.

u 12:00h

1
XX.H201C Odabrana poglavlja organske hemije

07.04.2023.

u 08:00h

07.04.2023.

u 08:00h

1
XX.H202C Fizičko-hemijski principi instrumentalne analize

05.04.2023.

u 11:00h

05.04.2023.

u 11:00h

0
XX.H203C Metodologija naučnoistraživačkog rada

06.04.2023.

u 14:00h

06.04.2023.

u 14:00h

0
XX.H214C Organska sterohemija

08.04.2023.

u 09:00h

08.04.2023.

u 09:00h

0
XX.H215C Hemometrija

05.04.2023.

u 08:00h

05.04.2023.

u 08:00h

0
00.ENGB2 Engleski jezik B2

04.04.2023.

u 10:00h

04.04.2023.

u 10:00h

0
XX.H212C Кinetika i kataliza

07.04.2023.

u 14:00h

07.04.2023.

u 14:00h

2
XX.H216C Кarakterizacija neorganskih jedinjenja

03.04.2023.

u 10:00h

03.04.2023.

u 10:00h

0
XX.H217C Stručna praksa

08.04.2023.

u 11:00h

08.04.2023.

u 11:00h

0
XX.H218C Odabrana poglavlja fizičke hemije

04.04.2023.

u 08:00h

04.04.2023.

u 08:00h

0
XX.H220C Analiza toksičnih supstanci

07.04.2023.

u 10:00h

07.04.2023.

u 10:00h

0
XX.H221C Mehanizmi neorganskih reakcija

06.04.2023.

u 10:00h

06.04.2023.

u 10:00h

0
XX.HBOТC Botanika

04.04.2023.

u 14:00h

05.04.2023.

u 14:00h

1