JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2021

Junski 2021/2022Junski 2 2021/2022Septembarski 2021/2022Oktobarski 2021/2022Oktobar II 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
MA.M1001 Matematička logika i teorija skupova

17.06.2022.

u 09:00h

23.06.2022.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
MA.M1002 Matematička analiza 1

13.06.2022.

u 09:00h

20.06.2022.

u 09:00h

Snežana Živković Zlatanović
0
MA.M1003 Linearna algebra

10.06.2022.

u 09:00h

21.06.2022.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
MA.M1004 Тeorija brojeva i polinoma

13.06.2022.

u 09:00h

22.06.2022.

u 09:00h

Milica Кolundžija
0
MA.M1005 Matematička analiza 2

16.06.2022.

u 09:00h

23.06.2022.

u 09:00h

Snežana Živković Zlatanović
0
MA.M1006 Analitička geometrija

11.06.2022.

u 09:00h

20.06.2022.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
0
MA.M1007 Elementarna matematika 1

13.06.2022.

u 09:00h

17.06.2022.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0