JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2021

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
00.PSI Psihologija

17.06.2024.

u 12:00h

17.06.2024.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
0
MA.M1001 Matematička logika i teorija skupova

03.06.2024.

u 09:00h

18.06.2024.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
MA.M1002 Matematička analiza 1

06.06.2024.

u 09:00h

14.06.2024.

u 09:00h

Snežana Živković Zlatanović
0
MA.M1003 Linearna algebra

04.06.2024.

u 09:00h

12.06.2024.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
MA.M1004 Тeorija brojeva i polinoma

10.06.2024.

u 09:00h

20.06.2024.

u 09:00h

Milica Кolundžija
0
MA.M1005 Matematička analiza 2

06.06.2024.

u 09:00h

21.06.2024.

u 09:00h

Snežana Živković Zlatanović
0
MA.M1006 Analitička geometrija

07.06.2024.

u 09:00h

17.06.2024.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
0
MA.M1007 Elementarna matematika 1

11.06.2024.

u 09:00h

19.06.2024.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
MA.M1008 Programiranje 1

05.06.2024.

u 09:00h

13.06.2024.

u 09:00h

Marko Petković
0
MA.M1009 Programiranje 2

05.06.2024.

u 09:00h

13.06.2024.

u 09:00h

Ivan Stanimirović
0
MA.M1010 Uvod u algebarske strukture

04.06.2024.

u 09:00h

19.06.2024.

u 09:00h

Jovana Milenković
0
MA.M1011 Matematička analiza 3

04.06.2024.

u 09:00h

17.06.2024.

u 09:00h

Jelena Milošević
0
MA.M1012 Uvod u numeričku analizu

03.06.2024.

u 09:00h

13.06.2024.

u 09:00h

Marko Petković
0
MA.M1013 Кonačno dimenzionalni vektorski prostori

06.06.2024.

u 09:00h

12.06.2024.

u 09:00h

Dijana Mosić
0
MA.M1014 Elementarna matematika 2

12.06.2024.

u 09:00h

14.06.2024.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
MA.M1015 Matermatička analiza 4

05.06.2024.

u 09:00h

21.06.2024.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
MA.M1016 Тeorija mera i integrala

10.06.2024.

u 09:00h

20.06.2024.

u 09:00h

Milica Кolundžija
0
MA.M1017 Uvod u verovatnoću

11.06.2024.

u 09:00h

18.06.2024.

u 09:00h

Miljana Jovanović
0
MA.M1018 Elementarna geometrija

07.06.2024.

u 09:00h

14.06.2024.

u 09:00h

Milan Zlatanović
0
MA.M1019 Metrički prostori i Riman-Stiltjesov integral

06.06.2024.

u 09:00h

12.06.2024.

u 09:00h

Dijana Mosić
0
MA.M1020 Finansijska matematika

07.06.2024.

u 09:00h

14.06.2024.

u 09:00h

Marija Кrstić
0
MA.M1021 Uvod u kompleksnu analizu

06.06.2024.

u 09:00h

12.06.2024.

u 09:00h

Dijana Mosić
0
MA.M1022 Uvod u matematičku statistiku

11.06.2024.

u 09:00h

19.06.2024.

u 09:30h

Miroslav Ristić
0
MA.M1023 Uvod u topologiju

04.06.2024.

u 09:00h

14.06.2024.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
MA.M1024 Geometrija

07.06.2024.

u 09:00h

17.06.2024.

u 09:00h

Mića Stanković
0
MA.M1025 Funkcionalna analiza

03.06.2024.

u 09:00h

21.06.2024.

u 09:00h

Snežana Živković Zlatanović
0
MA.M1026 Uvod u diferencijalne jednačine

10.06.2024.

u 09:00h

19.06.2024.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
MA.M1027 Istorija i filozofija matematike

18.06.2024.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
MA.M1028 Engleski jezik B1

03.06.2024.

u 10:00h

06.06.2024.

u 12:00h

Кatarina Milenković
0
MA.M1030 Statističko modeliranje

05.06.2024.

u 09:00h

13.06.2024.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
0
MA.M1031 Metode nacrtne geometrije

07.06.2024.

u 09:00h

13.06.2024.

u 09:00h

Mića Stanković
0
MA.M1032 Programski paketi u nastavi matematike

13.06.2024.

u 09:00h

0