ŠifraNaziv predmetaSSPČasovi aktivne nastaveESPB
PVDON
PRVA GODINA
1.M501Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi1O3207.5
2.M502Teorija operatora1O3207.5
3.M503Osnovi Furijeove analize1O3207.5
4.M504Teorija verovatnoća1O3207.5
5.M505Parcijalne diferencijalne jednačine2O3207.5
6.M506Klasična teorijska fizika2O3207.5
7. Predmet izbornog bloka 12IB   7.5
8. Predmet izbornog bloka 22IB   7.5
DRUGA GODINA
9.M509Kvantna mehanika3O3207.5
10.M510Neograničeni operatori matematičke fizike3O3207.5
11. Predmet izbornog bloka 33IB   7.5
12. Predmet izbornog bloka 43IB   7.5
13. Predmet izbornog bloka 54IB   6
14. Predmet izbornog bloka 64IB   6
15.M515Stručna praksa4O4006
16.M516Studijski istraživački rad4O10004
17.M517Master rad8
Ukupno ESPB bodova120
IZBORNA NASTAVA
Predmeti izbornog bloka 1:
1.M551Teorija aproksimacija i kvadraturne formule2IB3207.5
2.M552Tenzorski račun2IB3207.5
Predmeti izbornog bloka 2:
1.M553Diferencijalna geometrija2IB3207.5
2.M554Stohastički procesi2IB3207.5
Predmeti izbornog bloka 3:
1.M555Integralne jednačine i specijalne funkcije3IB3207.5
2.M556Teorija grupa i primene3IB3207.5
Predmeti izbornog bloka 4:
1.M557Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina3IB3207.5
2.M558Algebre operatora u kvantnoj mehanici3IB3207.5
Predmeti izbornog bloka 5:
1.M559Opšta teorija relativnosti4IB3206
2.M560Matematički metodi nelinearne dinamike4IB3206
Predmeti izbornog bloka 6:
1.M561Simetrije u fizici4IB3206
2.M562Atomska i molekularna fizika4IB3206
Časovi aktivne nastaveP – predavanja, V – vežbe, DON – drugi oblici nastave (laboratorijke vežbe, seminari i dr. u zavisnosti od specifičnosti studijskog programa)
SP (status predmeta): O – obavezni, IB – izborni blok