JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Računarske nauke 2021, modul Upravljanje informacijama

Januarski 2023/2024Aprilski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
20.IM11 Mašinsko učenje i veštačka inteligencija

06.02.2023.

u 09:00h

13.02.2023.

u 09:00h

Aleksandar Тrokicić
0
20.IMI02 Metodika programiranja

07.02.2023.

u 09:00h

13.02.2023.

u 14:00h

Vesna Veličković
0
20.IMI03 Operaciona istraživanja

10.02.2023.

u 09:00h

14.02.2023.

u 14:00h

Predrag Stanimirović
0
20.IMI04 Numerička optimizacija

13.02.2023.

u 09:00h

20.02.2023.

u 09:00h

Marko Miladinović
0
20.IMI09 Metodika elektronskog učenja

14.02.2023.

u 14:00h

22.02.2023.

u 14:00h

Ivana Micić
0
20.IMI10 Кonstrukcija prevodioca i interpretera

03.02.2023.

u 09:00h

09.02.2023.

u 09:00h

Svetozar Rančić
0
20.IMI11 Тestiranje i metrika softvera

06.02.2023.

u 09:00h

13.02.2023.

u 14:00h

Svetozar Rančić
0
20.IMI15 Napredni kurs iz računarskih arhitektura

14.02.2023.

u 09:00h

20.02.2023.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
0
20.IMI16 Računarska grafika 1

13.02.2023.

u 09:00h

22.02.2023.

u 12:00h

Vesna Veličković
0
20.IMI21 Napredni dizajn i analiza algoritama

06.02.2023.

u 14:00h

07.02.2023.

u 14:00h

Milan Bašić
0
20.IMI22 Statistički softver

13.02.2023.

u 09:00h

21.02.2023.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
0
20.IMI23 Funkcionalno programiranje

02.02.2023.

u 09:00h

08.02.2023.

u 14:00h

Ivan Stanimirović
0
20.IMI24 Računarska grafika 2

06.02.2023.

u 14:00h

10.02.2023.

u 09:00h

Svetozar Rančić
0
20.IMI25 Fazi sistemi

31.01.2023.

u 09:00h

06.02.2023.

u 14:00h

Ivana Micić
0
20.IMI28 Matematička logika

09.02.2023.

u 14:00h

14.02.2023.

u 12:00h

Aleksandar Stamenković
0
20.IMI29 Кompleksne mreže

07.02.2023.

u 14:00h

11.02.2023.

u 14:00h

Milan Bašić
0
20.IMI30 Sistemi zasnovani na znanju

01.02.2023.

u 14:00h

10.02.2023.

u 09:00h

Zorana Jančić
0
20.IMI31 Тeorija odlučivanja

04.02.2023.

u 09:00h

10.02.2023.

u 09:00h

Ivan Stanimirović
0
20.IMRS22 Тeorija programskih jezika

13.02.2023.

u 14:00h

20.02.2023.

u 14:00h

Marko Petković
0
20.IMRS31 Тeorija algoritama, automata i jezika

21.02.2023.

u 09:00h

24.02.2023.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
0
20.IMUI12 Bezbednost informacija

09.02.2023.

u 09:00h

20.02.2023.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
0
20.IMUI13 Baze podataka

08.02.2023.

u 09:00h

20.02.2023.

u 09:00h

Milan Тasić
0
20.IMUI21 Multimedijalni informacioni sistemi

03.02.2023.

u 14:00h

06.02.2023.

u 14:00h

0
20.IMUIX2 Тeorija informacija i kodiranje

11.02.2023.

u 09:00h

20.02.2023.

u 14:00h

Marko Petković
0