JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Veštačka inteligencija i mašinsko učenje

Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
20.IM11 Mašinsko učenje i veštačka inteligencija

06.02.2023.

u 09:00h

13.02.2023.

u 09:00h

Aleksandar Тrokicić
1
20.IMI05 Кombinatorika i teorija grafova

13.02.2023.

u 12:00h

22.02.2023.

u 12:00h

Marko Milošević
0
20.IMI06 Probabilistički automati

07.02.2023.

u 09:00h

13.02.2023.

u 09:00h

Aleksandar Stamenković
0
20.IMI07 Bajesova analiza podataka

10.02.2023.

u 14:00h

22.02.2023.

u 14:00h

Miodrag Đorđević
1
20.IMI08 Тeorija informacija u mašinskom učenju

10.02.2023.

u 09:00h

14.02.2023.

u 14:00h

Marko Petković
0
20.IMI09 Metodika elektronskog učenja

14.02.2023.

u 14:00h

22.02.2023.

u 14:00h

Ivana Micić
0
20.IMI10 Кonstrukcija prevodioca i interpretera

03.02.2023.

u 09:00h

09.02.2023.

u 09:00h

Svetozar Rančić
0
20.IMI11 Тestiranje i metrika softvera

06.02.2023.

u 09:00h

13.02.2023.

u 14:00h

Svetozar Rančić
0
20.IMI15 Napredni kurs iz računarskih arhitektura

14.02.2023.

u 09:00h

20.02.2023.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
0
20.IMI16 Računarska grafika 1

13.02.2023.

u 09:00h

22.02.2023.

u 12:00h

Vesna Veličković
0
20.IMI21 Napredni dizajn i analiza algoritama

06.02.2023.

u 14:00h

07.02.2023.

u 14:00h

Milan Bašić
0
20.IMI22 Statistički softver

13.02.2023.

u 09:00h

21.02.2023.

u 09:00h

0
20.IMI23 Funkcionalno programiranje

02.02.2023.

u 09:00h

08.02.2023.

u 14:00h

0
20.IMI24 Računarska grafika 2

06.02.2023.

u 14:00h

10.02.2023.

u 09:00h

0
20.IMI25 Fazi sistemi

31.01.2023.

u 09:00h

06.02.2023.

u 14:00h

0
20.IMI28 Matematička logika

09.02.2023.

u 14:00h

14.02.2023.

u 12:00h

0
20.IMI29 Кompleksne mreže

07.02.2023.

u 14:00h

11.02.2023.

u 14:00h

0
20.IMI30 Sistemi zasnovani na znanju

01.02.2023.

u 14:00h

10.02.2023.

u 09:00h

0
20.IMI31 Тeorija odlučivanja

04.02.2023.

u 09:00h

10.02.2023.

u 09:00h

0
20.IMI37 Bezbednost informacija i veštačka inteligencija

09.02.2023.

u 09:00h

20.02.2023.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
Zorana Jančić
0
20.IMMU12 Algoritmi optimizacije u mašinskom učenju

10.02.2023.

u 09:00h

20.02.2023.

u 14:00h

Marko Miladinović
1
20.IMMU13 Statističke osnove inteligentne obrade podataka

20.02.2023.

u 09:00h

24.02.2023.

u 10:15h

Miroslav Ristić
2