MATEMATIKA I INFORMATIKA

časopis za popularizaciju matematike i informatike

ISSN  2334-9557 (Online)__________________

Adresa časopisa: Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Višegradska 33, P.F. 224, 18106 Niš, Srbija

Uređivački odbor:
Dr Nebojša Dinčić  (matematika)    ndincic@hotmail.com
Dr Predrag Krtolica  (informatika)   krca@pmf.ni.ac.rs
Područje rada:   U časopisu Matematika i informatika objavljuju se naučno-popularni i stručni radovi iz oblasti matematičkih i računarskih nauka. Svaki rad mora biti prilagođen učenicima srednjih škola, izuzetno učenicima viših razreda osnovne škole. Uređivački odbor će pregledati sve radove pre donošenja odluke o publikovanju.
Časopis  Matematika  i  informatika  prihvata  radove  svih  autora  a  posebno učenika i njihovih nastavnika. Radove  za  publikovanje  dostaviti  u  elektronskoj  formi  pripremljene  prema uputstvu za autore na adresu jednog od urednika.
Sadržaj časopisa:

Broj 5, sveska 1  [2020]

Broj 4, sveska 1  [2017]

Broj 3, sveska 3  [2016]

Broj 3, sveska 2  [2016]

Broj 3, sveska 1  [2015]

Broj 2, sveska 4  [2015]

Broj 2, sveska 3  [2014]

Broj 2, sveska 2  [2014]

Broj 2, sveska 1  [2013]

Broj 1, sveska 3  [2009]

Broj 1, sveska 1-2  [2008]