APRILSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M101 Matematička logika i teorija skupova

03.04.2023.

u 09:00h

07.04.2023.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
M102 Matematička analiza 1

05.04.2023.

u 09:00h

08.04.2023.

u 09:00h

Snežana Živković Zlatanović
0
M103 Uvod u algebarske strukture

03.04.2023.

u 09:00h

06.04.2023.

u 09:00h

Marija Cvetković
0
M104 Тeorija brojeva i polinoma

04.04.2023.

u 09:00h

07.04.2023.

u 09:00h

Milica Кolundžija
0
M107 Linearna algebra

03.04.2023.

u 09:00h

06.04.2023.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
M151 Elementarna matematika 1

05.04.2023.

u 09:00h

06.04.2023.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
M152 Кonačno dimenzionalni vektorski prostori

05.04.2023.

u 09:00h

06.04.2023.

u 09:00h

Dijana Mosić
0
M155 Finansijska matematika

04.04.2023.

u 09:00h

07.04.2023.

u 09:00h

Marija Кrstić
0
M156 Uvod u programiranje

04.04.2023.

u 09:00h

05.04.2023.

u 09:00h

Vesna Veličković
0
M201 Matematička analiza 3

04.04.2023.

u 09:00h

07.04.2023.

u 09:00h

Jelena Milošević
0
M202 Uvod u numeričku analizu

05.04.2023.

u 09:00h

08.04.2023.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
Marko Petković
0
M203 Geometrija

03.04.2023.

u 09:00h

07.04.2023.

u 09:00h

Mića Stanković
0
M301 Matematička statistika

03.04.2023.

u 09:00h

07.04.2023.

u 09:00h

Miroslav Ristić
0
M302 Uvod u kompleksnu analizu

05.04.2023.

u 09:00h

06.04.2023.

u 09:00h

Dijana Mosić
0
M303 Uvod u topologiju

03.04.2023.

u 09:00h

06.04.2023.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
O-03 Engleski jezik

04.04.2023.

u 10:00h

04.04.2023.

u 10:00h

Кatarina Milenković
0
O-04 Engleski jezik 1

04.04.2023.

u 10:00h

04.04.2023.

u 10:00h

0