APRILSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014

Januarski 2023/2024Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M101 Matematička logika i teorija skupova

03.04.2023.

u 09:00h

07.04.2023.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
M102 Matematička analiza 1

05.04.2023.

u 09:00h

08.04.2023.

u 09:00h

Snežana Živković Zlatanović
2
M103 Uvod u algebarske strukture

03.04.2023.

u 09:00h

06.04.2023.

u 09:00h

Marija Cvetković
2
M104 Тeorija brojeva i polinoma

04.04.2023.

u 09:00h

07.04.2023.

u 09:00h

Milica Кolundžija
1
M107 Linearna algebra

03.04.2023.

u 09:00h

06.04.2023.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
3
M151 Elementarna matematika 1

05.04.2023.

u 09:00h

06.04.2023.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
M152 Кonačno dimenzionalni vektorski prostori

05.04.2023.

u 09:00h

06.04.2023.

u 09:00h

Dijana Mosić
1
M155 Finansijska matematika

04.04.2023.

u 09:00h

07.04.2023.

u 09:00h

Marija Кrstić
2
M156 Uvod u programiranje

04.04.2023.

u 09:00h

05.04.2023.

u 09:00h

Vesna Veličković
1
M201 Matematička analiza 3

04.04.2023.

u 09:00h

07.04.2023.

u 09:00h

Jelena Milošević
15
M202 Uvod u numeričku analizu

05.04.2023.

u 09:00h

08.04.2023.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
Marko Petković
7
M203 Geometrija

04.04.2023.

u 11:00h

07.04.2023.

u 09:00h

Mića Stanković
1
M301 Matematička statistika

03.04.2023.

u 09:00h

07.04.2023.

u 10:15h

Miroslav Ristić
6
M302 Uvod u kompleksnu analizu

05.04.2023.

u 09:00h

06.04.2023.

u 09:00h

Dijana Mosić
3
M303 Uvod u topologiju

03.04.2023.

u 09:00h

06.04.2023.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
9
O-03 Engleski jezik

04.04.2023.

u 10:00h

04.04.2023.

u 10:00h

Кatarina Milenković
0
O-04 Engleski jezik 1

04.04.2023.

u 10:00h

04.04.2023.

u 10:00h

0