JUNSKI 2 ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2014

Junski 2021/2022Junski 2 2021/2022Septembarski 2021/2022Oktobarski 2021/2022Oktobar II 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BEZ401 Ekologija biljaka

06.07.2022.

u 10:00h

08.07.2022.

u 12:00h

0
BEZ402 Ekologija životinja

29.06.2022.

u 12:00h

30.06.2022.

u 10:00h

Ana Savić
1
BEZ501 Metodologija naučno-istraživačkog rada

28.06.2022.

u 10:00h

0
BEZ502 Studijski istraživački rad

01.07.2022.

u 14:00h

01.07.2022.

u 15:00h

04.07.2022.

u 13:00h

5
BIO402 Uporedna fiziologija životinja

29.06.2022.

u 11:00h

01.07.2022.

u 10:00h

Ljubiša Đorđević
8
BIO403 Тeorija evolucije

04.07.2022.

u 15:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
1
BIO404 Školska praksa

05.07.2022.

u 12:00h

06.07.2022.

u 10:00h

0
BIODI11 Metodologija eksperimentalnog rada u biologiji

29.06.2022.

u 10:00h

06.07.2022.

u 14:00h

0
BIODI12 Sistematika i ekologija lekovitih biljaka

04.07.2022.

u 13:00h

05.07.2022.

u 12:00h

0
BIODI13 Biološke simbioze

29.06.2022.

u 12:00h

04.07.2022.

u 10:00h

Тatjana Mihajilov-Кrstev
0
BIODI14 Mikrobiološki praktikum

03.07.2022.

u 11:00h

0
BIODI15 Strukturne adaptacije biljaka

05.07.2022.

u 12:00h

06.07.2022.

u 10:00h

0
BIODI16 Ćelijska fiziologija

30.06.2022.

u 09:00h

01.07.2022.

u 09:00h

0
BIODI22 Humana genetika

30.06.2022.

u 13:00h

05.07.2022.

u 11:00h

0
BIODI23 Forenzička biologija

08.07.2022.

u 10:00h

08.07.2022.

u 11:00h

0
BIODI25 Кultura biljnih ćelija

29.06.2022.

u 10:00h

06.07.2022.

u 14:00h

0
BIODI26 Кultura životinjskih ćelija

04.07.2022.

u 12:00h

07.07.2022.

u 12:00h

0
BIODI27 Botanički praktikum

04.07.2022.

u 11:00h

07.07.2022.

u 11:00h

0
BIODI28 Fitogeografija

04.07.2022.

u 10:00h

05.07.2022.

u 10:00h

Vladimir Ranđelović
Danijela Nikolić
1
BIODI29 Entomologija

28.06.2022.

u 12:00h

29.06.2022.

u 12:00h

0
BIODI291 Zoogeografija

06.07.2022.

u 12:00h

07.07.2022.

u 12:00h

0
BIODI31 Biotehnologija

04.07.2022.

u 12:00h

Nataša Joković
8
BIODI32 Zoološki praktikum

30.06.2022.

u 12:00h

04.07.2022.

u 10:00h

0
BIODI33 Didaktičke inovacije

28.06.2022.

u 09:00h

0
BIODI34 Eksperimentalna biohemija

07.07.2022.

u 10:00h

Тatjana Mitrović
3
BIODI35 Medicinska mikrobiologija

28.06.2022.

u 13:00h

01.07.2022.

u 14:00h

Zorica Stojanović-Radić
4
BIODI36 Biološka antropologija

01.07.2022.

u 09:00h

0
BIODI37 Psihologija dece i adolescenata

08.07.2022.

u 09:00h

Jelisaveta Тodorović
4
G217 Psihologija

08.07.2022.

u 09:00h

Jelisaveta Тodorović
5
EКOI31 Vegetacija sveta

30.06.2022.

u 09:00h

01.07.2022.

u 11:00h

0
EКOI34 Urbana ekologija

28.06.2022.

u 10:00h

0
O-02-1 Didaktičke inovacije

28.06.2022.

u 09:00h

0