JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014, modul Opšta fizika

Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
10.FMA02 Fizička elektronika

21.06.2023.

u 14:00h

0
O-01 Pedagogija

23.06.2023.

u 09:00h

0
Op-1 Fizička i tehnička merenja

28.06.2023.

u 09:00h

0
Op-2 Savremene metode eksperimentalne fizike

20.06.2023.

u 14:00h

0
Op-3 Elektronika

29.06.2023.

u 09:00h

0
Op-4 Plazmene i laserske tehnologije

20.06.2023.

u 14:00h

0
Op-5 Numeričke metode u fizici

30.06.2023.

u 14:00h

0
Op-6 Uvod u nelinearnu dinamiku

09.06.2023.

u 09:00h

0
Pr-10 Radijaciona fizika

05.06.2023.

u 14:00h

0
F-201 Тeorijska mehanika

22.06.2023.

u 09:00h

0
F-202 Кvantna mehanika

27.06.2023.

u 09:00h

0
F-203 Elektrodinamika

19.06.2023.

u 09:00h

0
F-204 Fizička elektronika

21.06.2023.

u 14:00h

0
F-205 Atomska i molekularna fizika

30.06.2023.

u 09:00h

0
F-206 Statistička fizika

26.06.2023.

u 09:00h

0
F-207 Fizika jonizovanih gasova

20.06.2023.

u 09:00h

0
F-208 Fizika čvrstog stanja

19.06.2023.

u 09:00h

0
F-209 Osnove fizike plazme

06.06.2023.

u 09:00h

0
F-210 Fizika elementarnih čestica

13.06.2023.

u 14:00h

14.06.2023.

u 15:00h

Goran Đorđević
0
F-214 Istorija i filozofija fizike

22.06.2023.

u 09:00h

0
F-223 Opšta teorija relativnosti

29.06.2023.

u 09:00h

0
F-224 Metodika nastave fizike

19.06.2023.

u 14:00h

0
F-225 Simetrije u fizici

30.06.2023.

u 14:00h

0
F-226 Osnove astrofizike

21.06.2023.

u 09:00h

0
F-228 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema

22.06.2023.

u 09:00h

0
F-229 Тeorija polja

20.06.2023.

u 16:00h

0
F-230 Fizika u školi

16.06.2023.

u 16:00h

0
F-231 Radijaciona fizika

05.06.2023.

u 14:00h

0
F-232 Metodika rešavanja računskih zadataka

12.06.2023.

u 14:00h

0
F-233 Planetologija

08.06.2023.

u 09:00h

0
F-234 Interakcija laserskog zračenja sa plazmom

05.06.2023.

u 09:00h

0
F-235 Školska praksa

09.06.2023.

u 09:00h

0
F-236 Zvezde i zvezdani sistemi

05.06.2023.

u 09:00h

0
F-237 Uvod u kvantnu optiku

12.06.2023.

u 09:00h

0
F-238 Fizika lasera

21.06.2023.

u 16:00h

0
F-244 Nuklearna medicinska fizika

05.06.2023.

u 09:00h

0
Fi-21 Radijaciona fizika

05.06.2023.

u 14:00h

0