SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014, modul Opšta fizika

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
10.FMA02 Fizička elektronika

21.08.2023.

u 10:00h

26.08.2023.

u 10:00h

Biljana Samardžić
0
G217 Psihologija

23.08.2023.

u 12:00h

23.08.2023.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
0
Op-2 Savremene metode eksperimentalne fizike

30.08.2023.

u 10:00h

Vidosav Marković
0
Op-3 Elektronika

22.08.2023.

u 10:00h

Dejan Aleksić
0
Op-5 Numeričke metode u fizici

23.08.2023.

u 10:00h

Milan Milošević
0
Op-6 Uvod u nelinearnu dinamiku

30.08.2023.

u 10:00h

Ana Mančić
0
F-202 Кvantna mehanika

21.08.2023.

u 10:00h

24.08.2023.

u 10:00h

Nenad Milojević
0
F-204 Fizička elektronika

21.08.2023.

u 10:00h

26.08.2023.

u 10:00h

Biljana Samardžić
0
F-205 Atomska i molekularna fizika

30.08.2023.

u 10:00h

02.09.2023.

u 10:00h

Ivan Mančev
0
F-207 Fizika jonizovanih gasova

21.08.2023.

u 10:00h

Vidosav Marković
0
F-208 Fizika čvrstog stanja

21.08.2023.

u 09:00h

31.08.2023.

u 10:00h

Ljiljana Кostić
0
F-209 Osnove fizike plazme

01.09.2023.

u 10:00h

Dejan Dimitrijević
1
F-214 Istorija i filozofija fizike

01.09.2023.

u 10:00h

Dejan Dimitrijević
0
F-224 Metodika nastave fizike

31.08.2023.

u 10:00h

Ljubiša Nešić
0
F-226 Osnove astrofizike

28.08.2023.

u 10:00h

Milan Milošević
0
F-229 Тeorija polja

25.08.2023.

u 10:00h

02.09.2023.

u 14:00h

Dragoljub Dimitrijević
0
F-230 Fizika u školi

01.09.2023.

u 10:00h

Ljiljana Кostić
0
F-235 Školska praksa

23.08.2023.

u 10:00h

Ljiljana Кostić
0
F-244 Nuklearna medicinska fizika

25.08.2023.

u 10:00h

28.08.2023.

u 16:00h

Vesna Manić
0