JANUARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M158 Istorija i filozofija matematike

10.02.2023.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
IF-01 Osnove računarstva

02.02.2023.

u 09:00h

Marko Petković
1
IF-02 Uvod u objektno orijentisano programiranje

07.02.2023.

u 09:00h

0
M-01 Matematika 1

08.02.2023.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
2
M-02 Matematika 2

31.01.2023.

u 09:00h

03.02.2023.

u 09:00h

Jelena Milošević
1
M-03 Matematika 3

07.02.2023.

u 09:00h

0
M-04 Matematika 4

08.02.2023.

u 14:00h

0
O-04 Engleski jezik 1

07.02.2023.

u 10:00h

09.02.2023.

u 10:00h

0
O-05 Engleski jezik

07.02.2023.

u 10:00h

09.02.2023.

u 10:00h

0
O-05 Engleski jezik 2

07.02.2023.

u 10:00h

09.02.2023.

u 10:00h

0
O-09 Psihologija

06.02.2023.

u 12:00h

06.02.2023.

u 12:00h

0
F-101 Mehanika

31.01.2023.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
1
F-102 Metrologija i obrada rezultata merenja

30.01.2023.

u 09:00h

0
F-103 Тermodinamika i molekularna fizika

30.01.2023.

u 09:00h

Suzana Stamenković
1
F-104 Elektromagnetizam

06.02.2023.

u 15:00h

Dejan Dimitrijević
3
F-105 Programiranje u fizici

01.02.2023.

u 09:00h

0
F-105 Osnove matematičke fizike

09.02.2023.

u 09:00h

Goran Đorđević
5
F-106 Optika

02.02.2023.

u 09:00h

0
F-107 Osnove teorijske mehanike

31.01.2023.

u 17:00h

0
F-108 Matematička fizika

06.02.2023.

u 09:00h

Ivan Mančev
2
F-109 Osnove statističke fizike

31.01.2023.

u 12:00h

Ljubiša Nešić
10
F-110 Osnove atomske i molekularne fizike

06.02.2023.

u 09:00h

Ivan Mančev
7
F-111 Eksperimentalne metode u fizici

07.02.2023.

u 09:00h

Vidosav Marković
3
F-112 Osnove elektrodinamike

02.02.2023.

u 09:00h

Ljiljana Stevanović
2
F-113 Osnove kvantne mehanike

08.02.2023.

u 09:00h

Nenad Milojević
2
F-114 Osnove fizike čvrstog stanja

31.01.2023.

u 14:00h

Ljiljana Кostić
5
F-115 Nuklearna fizika

09.02.2023.

u 09:00h

Jasmina Jeknić-Dugić
2
F-116 Laboratorijski praktikum 1

09.02.2023.

u 09:00h

0
F-117 Laboratorijski praktikum 2

02.02.2023.

u 09:00h

0
F-118 Laboratorijski praktikum 3

03.02.2023.

u 09:00h

0
F-119 Laboratorijski praktikum 4

10.02.2023.

u 09:00h

0
F-120 Fizika atmosfere

10.02.2023.

u 09:00h

Lana Pantić-Ranđelović
2
F-121 Oscilacije i talasi

01.02.2023.

u 09:00h

Ana Mančić
5
F-122 Uvod u kosmologiju

03.02.2023.

u 09:00h

Goran Đorđević
1
F-123 Fizika životne sredine

02.02.2023.

u 09:00h

0
F-124 Specijalna teorija relativnosti

10.02.2023.

u 14:00h

Dragoljub Dimitrijević
3
F-125 Fizički izvori štetnosti

01.02.2023.

u 14:00h

0
F-126 Osnove biofizike

08.02.2023.

u 09:00h

0
H-144 Hemija

06.02.2023.

u 09:00h

0