JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M158 Istorija i filozofija matematike

17.06.2023.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
IO-23 Uvod u Veb programiranje

12.06.2023.

u 09:00h

0
IF-01 Osnove računarstva

07.06.2023.

u 14:00h

0
IF-02 Uvod u objektno orijentisano programiranje

12.06.2023.

u 09:00h

0
M-01 Matematika 1

08.06.2023.

u 09:00h

16.06.2023.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M-02 Matematika 2

06.06.2023.

u 09:00h

17.06.2023.

u 09:00h

Jovana Nikolov Radenković
0
M-03 Matematika 3

07.06.2023.

u 09:00h

17.06.2023.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
M-04 Matematika 4

07.06.2023.

u 13:00h

17.06.2023.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
0
O-04 Engleski jezik 1

05.06.2023.

u 09:00h

0
O-05 Engleski jezik

05.06.2023.

u 09:00h

0
O-05 Engleski jezik 2

05.06.2023.

u 09:00h

0
O-09 Psihologija

06.06.2023.

u 10:00h

10.06.2023.

u 10:00h

0
F-101 Mehanika

05.06.2023.

u 09:00h

0
F-102 Metrologija i obrada rezultata merenja

07.06.2023.

u 09:00h

0
F-103 Тermodinamika i molekularna fizika

14.06.2023.

u 09:00h

0
F-104 Elektromagnetizam

05.06.2023.

u 09:00h

0
F-105 Programiranje u fizici

12.06.2023.

u 09:00h

0
F-105 Osnove matematičke fizike

13.06.2023.

u 09:00h

0
F-106 Optika

13.06.2023.

u 09:00h

0
F-107 Osnove teorijske mehanike

12.06.2023.

u 09:00h

0
F-108 Matematička fizika

14.06.2023.

u 09:00h

0
F-109 Osnove statističke fizike

05.06.2023.

u 13:00h

0
F-110 Osnove atomske i molekularne fizike

14.06.2023.

u 09:00h

0
F-111 Eksperimentalne metode u fizici

08.06.2023.

u 09:00h

0
F-112 Osnove elektrodinamike

13.06.2023.

u 09:00h

0
F-113 Osnove kvantne mehanike

08.06.2023.

u 09:00h

0
F-114 Osnove fizike čvrstog stanja

07.06.2023.

u 09:00h

0
F-115 Nuklearna fizika

16.06.2023.

u 09:00h

0
F-116 Laboratorijski praktikum 1

07.06.2023.

u 09:00h

0
F-117 Laboratorijski praktikum 2

08.06.2023.

u 14:00h

0
F-118 Laboratorijski praktikum 3

09.06.2023.

u 09:00h

0
F-119 Laboratorijski praktikum 4

08.06.2023.

u 09:00h

0
F-120 Fizika atmosfere

09.06.2023.

u 09:00h

0
F-121 Oscilacije i talasi

06.06.2023.

u 14:00h

0
F-122 Uvod u kosmologiju

12.06.2023.

u 09:00h

0
F-123 Fizika životne sredine

06.06.2023.

u 10:00h

0
F-124 Specijalna teorija relativnosti

09.06.2023.

u 09:00h

0
F-125 Fizički izvori štetnosti

06.06.2023.

u 14:00h

0
F-126 Osnove biofizike

12.06.2023.

u 09:00h

0
H-144 Hemija

13.06.2023.

u 09:00h

0