JUNSKI 2 ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2014

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
IF-01 Osnove računarstva

29.06.2023.

u 09:00h

0
IF-02 Uvod u objektno orijentisano programiranje

29.06.2023.

u 09:00h

0
M-01 Matematika 1

27.06.2023.

u 09:00h

30.06.2023.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M-02 Matematika 2

29.06.2023.

u 09:00h

05.07.2023.

u 09:00h

Jovana Nikolov Radenković
0
M-03 Matematika 3

26.06.2023.

u 10:00h

01.07.2023.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
M-04 Matematika 4

29.06.2023.

u 09:00h

06.07.2023.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
0
O-04 Engleski jezik 1

27.06.2023.

u 09:00h

0
O-05 Engleski jezik

27.06.2023.

u 09:00h

0
O-05 Engleski jezik 2

27.06.2023.

u 09:00h

0
O-09 Psihologija

28.06.2023.

u 09:00h

30.06.2023.

u 09:00h

0
F-101 Mehanika

28.06.2023.

u 09:00h

0
F-102 Metrologija i obrada rezultata merenja

01.07.2023.

u 09:00h

0
F-103 Тermodinamika i molekularna fizika

04.07.2023.

u 09:00h

0
F-104 Elektromagnetizam

03.07.2023.

u 12:00h

0
F-105 Programiranje u fizici

07.07.2023.

u 09:00h

0
F-105 Osnove matematičke fizike

05.07.2023.

u 09:00h

0
F-106 Optika

28.06.2023.

u 09:00h

0
F-107 Osnove teorijske mehanike

30.06.2023.

u 12:00h

0
F-108 Matematička fizika

04.07.2023.

u 09:00h

0
F-109 Osnove statističke fizike

30.06.2023.

u 12:00h

0
F-110 Osnove atomske i molekularne fizike

04.07.2023.

u 09:00h

0
F-111 Eksperimentalne metode u fizici

28.06.2023.

u 09:00h

0
F-112 Osnove elektrodinamike

26.06.2023.

u 09:00h

0
F-113 Osnove kvantne mehanike

29.06.2023.

u 09:00h

0
F-114 Osnove fizike čvrstog stanja

01.07.2023.

u 09:00h

0
F-115 Nuklearna fizika

05.07.2023.

u 09:00h

0
F-116 Laboratorijski praktikum 1

26.06.2023.

u 09:00h

0
F-117 Laboratorijski praktikum 2

03.07.2023.

u 09:00h

Vesna Manić
0
F-118 Laboratorijski praktikum 3

27.06.2023.

u 09:00h

0
F-119 Laboratorijski praktikum 4

08.07.2023.

u 09:00h

0
F-120 Fizika atmosfere

27.06.2023.

u 09:00h

0
F-121 Oscilacije i talasi

03.07.2023.

u 09:00h

0
F-122 Uvod u kosmologiju

07.07.2023.

u 09:00h

0
F-123 Fizika životne sredine

07.07.2023.

u 10:00h

0
F-124 Specijalna teorija relativnosti

27.06.2023.

u 09:00h

0
F-125 Fizički izvori štetnosti

03.07.2023.

u 09:00h

0
F-126 Osnove biofizike

07.07.2023.

u 10:00h

0
H-144 Hemija

08.07.2023.

u 10:00h

0