SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2021, modul Eksperimentalna i primenjena fizika

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
10.FMA01 Nuklearna fizika

25.08.2023.

u 10:00h

28.08.2023.

u 16:00h

Jasmina Jeknić-Dugić
1
10.FMA02 Fizička elektronika

21.08.2023.

u 10:00h

26.08.2023.

u 10:00h

Biljana Samardžić
0
10.FMA15 Fizika jonizovanih gasova

21.08.2023.

u 10:00h

Saša Gocić
1
10.FMA40 Savremene metode eksperimentalne fizike

30.08.2023.

u 10:00h

Vidosav Marković
1
10.FMA03 Atomska i molekularna fizika

30.08.2023.

u 10:00h

02.09.2023.

u 10:00h

Ivan Mančev
1
10.FMA10 Astrofizika

28.08.2023.

u 10:00h

Milan Milošević
0
10.FMA11 Elektronika

22.08.2023.

u 10:00h

Dejan Aleksić
0
10.FMA12 Fizika čvrstog stanja

21.08.2023.

u 09:00h

31.08.2023.

u 10:00h

Ljiljana Кostić
2
10.FMA24 Istorija i filozofija fizike

01.09.2023.

u 10:00h

Dejan Dimitrijević
0
10.FMA26 Кvantna mehanika

21.08.2023.

u 10:00h

24.08.2023.

u 10:00h

Nenad Milojević
0
10.FMA27 Metodika nastave fizike

31.08.2023.

u 10:00h

Ljubiša Nešić
0
10.FMA32 Numeričke metode u fizici

23.08.2023.

u 10:00h

Milan Milošević
0
10.FMA04 Osnove fizike plazme

01.09.2023.

u 10:00h

Dejan Dimitrijević
1
10.FMA18 Fizika materijala

28.08.2023.

u 10:00h

Ljiljana Кostić
0
10.FMA21 Fizika u školi 1

01.09.2023.

u 10:00h

Ljiljana Кostić
0
10.FMA21 Fizika u školi 1

01.09.2023.

u 10:00h

Ljiljana Кostić
0
10.FMA31 Nuklearna medicinska fizika

25.08.2023.

u 10:00h

28.08.2023.

u 16:00h

Vesna Manić
0
10.FMA43 Školska praksa

23.08.2023.

u 10:00h

Ljiljana Кostić
0