JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2021, modul Nastava fizike

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
10.FMA03 Atomska i molekularna fizika

12.06.2024.

u 10:00h

17.06.2024.

u 10:00h

Ivan Mančev
0
10.FMA24 Istorija i filozofija fizike

13.06.2024.

u 10:00h

Dejan Dimitrijević
0
10.FMA29 Nastavna sredstva fizike 1

04.06.2024.

u 10:00h

11.06.2024.

u 12:00h

Ljubiša Nešić
0
10.FMA01 Nuklearna fizika

13.06.2024.

u 09:00h

19.06.2024.

u 12:00h

Jasmina Jeknić-Dugić
0
10.FMA02 Fizička elektronika

06.06.2024.

u 10:00h

13.06.2024.

u 12:00h

Biljana Samardžić
0
10.FMA04 Osnove fizike plazme

07.06.2024.

u 10:00h

17.06.2024.

u 10:00h

Dejan Dimitrijević
0
10.FMA05 Stručna praksa

20.06.2024.

u 10:00h

0
10.FMA06 Studijsko istraživački rad

20.06.2024.

u 10:00h

0
10.FMA10 Astrofizika

13.06.2024.

u 10:00h

19.06.2024.

u 10:00h

Milan Milošević
0
10.FMA16 Fizika jonizovanih gasova i lasera

11.06.2024.

u 10:00h

14.06.2024.

u 10:00h

Vidosav Marković
0
10.FMA18 Fizika materijala

11.06.2024.

u 12:00h

Ljiljana Кostić
0
10.FMA21 Fizika u školi 1

18.06.2024.

u 14:00h

Ljiljana Кostić
0
10.FMA22 Fizika u školi 2

04.06.2024.

u 10:00h

13.06.2024.

u 10:00h

Lazar Radenković
0
10.FMA23 Fizika životne sredine

13.06.2024.

u 10:00h

19.06.2024.

u 10:00h

Dejan Dimitrijević
0
10.FMA26 Кvantna mehanika

10.06.2024.

u 10:00h

20.06.2024.

u 10:00h

Nenad Milojević
0
10.FMA27 Metodika nastave fizike

06.06.2024.

u 10:00h

13.06.2024.

u 10:00h

Ljubiša Nešić
0
10.FMA28 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema

06.06.2024.

u 10:00h

13.06.2024.

u 10:00h

Ljiljana Stevanović
0
10.FMA32 Numeričke metode u fizici

03.06.2024.

u 10:00h

18.06.2024.

u 10:00h

Milan Milošević
0
10.FMA35 Osnove fizike elementarnih čestica

11.06.2024.

u 10:00h

21.06.2024.

u 10:00h

Goran Đorđević
0
10.FMA37 Poglavlja teorijske fizike

10.06.2024.

u 09:00h

21.06.2024.

u 10:00h

Ana Mančić
0
10.FMA43 Školska praksa

12.06.2024.

u 12:00h

Ljiljana Кostić
0