JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2021, modul Nastava fizike

Junski 2021/2022Junski 2 2021/2022Septembarski 2021/2022Oktobarski 2021/2022Oktobar II 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
10.FMA03 Atomska i molekularna fizika

21.06.2022.

u 09:00h

0
10.FMA24 Istorija i filozofija fizike

22.06.2022.

u 09:00h

0
10.FMA29 Nastavna sredstva fizike 1

21.06.2022.

u 09:00h

0
10.FMA02 Fizička elektronika

10.06.2022.

u 09:00h

0
10.FMA16 Fizika jonizovanih gasova i lasera

09.06.2022.

u 09:00h

0
10.FMA21 Fizika u školi 1

10.06.2022.

u 09:00h

Ljiljana Кostić
0
10.FMA27 Metodika nastave fizike

22.06.2022.

u 09:00h

0
10.FMA28 Modelovanje i simulacija fizičkih sistem

13.06.2022.

u 09:00h

0
10.FMA30 Nastavna sredstva fizike 2

21.06.2022.

u 09:00h

0